Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent verlagen invorderingsrente (Besluit tot tijdelijke verlaging percentage invorderingsrente GBLT)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent verlagen invorderingsrente (Besluit tot tijdelijke verlaging percentage invorderingsrente GBLT)
CiteertitelBesluit tot tijdelijke verlaging percentage invorderingsrente GBLT
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2020nieuwe regeling

09-12-2020

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 1253

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent verlagen invorderingsrente (Besluit tot tijdelijke verlaging percentage invorderingsrente GBLT)

Het algemeen bestuur van GBLT,

 

BESLUIT

Artikel 1  

  • In navolging van het Rijksbeleid;

  • in verband met de coronacrisis;

de invorderingsrente die in rekening wordt gebracht tijdelijk te verlagen naar 0,01%;

Artikel 2  

  • Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2020 en eindigt op 1 januari 2022. Per 1 januari 2022 zal het de invorderingsrente weer 4% bedragen.

  • Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Besluit tot tijdelijke verlaging percentage invorderingsrente GBLT’.

Aldus vastgesteld op 9 december 2020,

De directeur

M.A. van Helden

De voorzitter

B.J. Bussink