Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Aanwijzing locaties vrije overnachtingsplaatsen kampeerauto's gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing locaties vrije overnachtingsplaatsen kampeerauto's gemeente Geertruidenberg
CiteertitelVrije overnachtingsplaatsen kampeerauto's gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een gedelegeerde regeling van de Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg. Met het vervallen van de Wet op de Openluchtrecreatie (Wet OR) op 1 januari 2008, zijn alle hierop gebaseerde regelingen eveneens komen te vervallen. Dat geldt ook voor dit aanwijzingsbesluit.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de openluchtrecreatie
  2. Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-200201-01-2008Vervallen van rechtswege

17-02-2002

De Gemeentekrant, 2002, nr. 10

19-02-2002, nr. 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing locaties vrije overnachtingsplaatsen kampeerauto's gemeente Geertruidenberg

 

 

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende, dat de Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg het mogelijk maakt om op drie locaties in de gemeent met in totaal ten hoogste vijf kampeerauto's gedurende maximaal 24 uur in de periode van 15 maart tot 31 oktober een kampeerauto te plaatsen of geplaatst te houden;

 

gelet op artikel 2 van de Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg;

 

besluit

 

de volgende locaties aan te wijzen ten behoeve van het vrij kamperen met een kampeerauto;

•het parkeerterrein voor jachthaven Geertruidenberg aan de Statenlaan in Geertruidenberg (twee plaatsen); •het parkeerterrein van het gemeentelijk sportpark in Raamsdonksveer (twee plaatsen); •het parkeerterrein nabij sportpark Den Uilendonk in Raamsdonk (een plaats).

Raamsdonksveer, 19 februari 2002.

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,                   de burgemeester,

H.P.F. Stijnen                   M.J.A. Meijer