Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Tussentijds beleid vent- en standplaatsenvergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTussentijds beleid vent- en standplaatsenvergunningen
CiteertitelTussentijds beleid vent- en standplaatsenvergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van het Standplaatsenbeleid gemeente Geertruidenberg op 8 februari 2008 is dit tussentijdse beleid komen te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998, art. 5.2.2 en art. 5.2.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-200418-04-2014Intrekking.

09-03-2004

Gemeentekrant, 2004, nr. 6

2004-03-09, nr.8

Tekst van de regeling

Intitulé

Tussentijds beleid vent- en standplaatsenvergunningen

 

 

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

overwegende, dat het in het belang van de openbare orde en in het belang van het voorkomen of beperken van overlast ongewenst is dat:

in het gebied gelegen tussen en met inbegrip van de Oosterhoutseweg en de Beelaertsweg te Raamsdonskveer, gemeente Geertruidenberg wordt gevent en standplaats wordt ingenomen;

gevent wordt op één locatie voor een periode die langer duurt dan 45 minuten,

gelet op het bepaalde in:- artikel 5.2.2 en 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998

Besluit

de beleidsregel vast te stellen dat:

  • 1.

    in vent- (5.2.2 APV) en standplaatsvergunningen (5.2.3 APV) het plassengebied, zijnde het gebied gelegen tussen en met inbegrip van de Oosterhoutseweg en Beelaertsweg te Raamsdonksveer, uit te sluiten als locatie waar deze activiteiten zijn toegestaan;

  • 2.

    venten, uitgaande van het onafgebroken bedienen van klanten, toe te staan voor een duur van maximaal 45 minuten op één locatie te rekenen vanaf de bestelling van de eerste klant. Hierna dient de vergunninghouder zich te verplaatsen. Indien op een andere locatie een plaats wordt ingenomen mag deze niet zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de vorige locatie.

Dit besluit treedt in werking op 14 april 2004.

Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, 

de secretaris                                de burgemeester,

 

mr. J.H. Willems                          M.J.A. Meijer