Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Besluit overlast nachtelijke straatverkoop etenswaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit overlast nachtelijke straatverkoop etenswaren
CiteertitelBesluit overlast nachtelijke straatverkoop etenswaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 5 en art. 8<br />Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-200301-07-2013Nieuwe regeling

28-10-2003

Onbekend

2003-10-28 nr. 2

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit overlast nachtelijke straatverkoop etenswaren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende, dat het in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken op zon- en feestdagen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren ongewenst is tussen 00.00 uur en 06.00 uur;

 

Gelet op het bepaalde in:

- artikel 5 en artikel 8 van de Winkeltijdenwet;

- artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Wïnkeltijdenwet;

- artikel 4 van de Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998.

Artikel 1  

Besluit

dat het in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken op zon- en feestdagen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren verboden is tussen 00.00 uur en 06.00 uur in de gemeente Geertruidenberg.

 

Dit besluit treedt in werking op 14 november 2003.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.H. Willems M.J.A. Meijer