Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Instellingsbesluit Warenmarkten Geertruidenberg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Warenmarkten Geertruidenberg 2013
CiteertitelInstellingsbesluit Warenmarkten Geertruidenberg 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1, sub h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2013Nieuwe regeling

10-07-2013

De Langstraat, 18 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

instellingsbesluit Warenmarkten Geertruidenberg 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op artikel 160, eerste lid sub h van de Gemeentewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is drie warenmarkten in te stellen in de gemeente Geertruidenberg;

 

Gezien het voorstel aan burgemeester en wethouders van Geertruidenberg van 2 juli 2013;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het instellingsbesluit Warenmarkten Geertruidenberg 2013

Artikel 1 Instellen warenmarkten

  • 1.

    In de kern Geertruidenberg wordt de markt gehouden op vrijdag 13.00 uur tot 17.00 uur op de Markt.

  • 2.

    De markt in de ken Raamsdonksveer wordt gehouden op dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur op het Heereplein, waarbij de verkoop van waren vanaf 11.30 uur is toegestaan.

  • 3.

    De markt in de kern Raamsdonk wordt gehouden op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op de Oude Melkhaven.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ”Instellingsbesluit Warenmarkten Geertruidenberg 2013” en treedt in werking met ingang met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Geertruidenberg, 10 juli 2013

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, De burgemeester,

J.S. de Regt

drs. W. van Hees