Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Mandatering statistische basisgegevens WAVA !GO B.V.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatering statistische basisgegevens WAVA !GO B.V.
CiteertitelMandatering statistische basisgegevens WAVA !GO B.V.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is bekendgemaakt door toezending.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling Uitvoering Sociale Werkvoorziening en Begeleid Werken 2008, art. 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-200401-12-2014Nieuwe regeling.

19-02-2008

Onbekend.

19 februari 2008, nr. 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatering statistische basisgegevens WAVA !GO B.V.

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg;

 

gelet op de Regeling Uitvoering Sociale Werkvoorziening en Begeleid Werken 2008;

 

besluit

 

1. de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en !GO B.V. te mandateren/machtigen om    de statistische basisgegevens uit artikel 11 van de Regeling Uitvoering Sociale Werkvoorziening    en Begeleid Werken 2008 te verstrekken aan de bewerker "Research voor Beleid" op grond van    artikel 11 Ruswbw.2. het college ter zake in rechte te doen vertegenwoordigen door de heer Rudolf Philip van den    Belt, geboren op 16 december 1961 te Drunen.

 

Geertruidenberg, 19 februari 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,de secretaris,                                                                de burgemeester,

 

mr. J.H. Willems                                                            M.J.A. Meijer

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk