Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening GBA

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening GBA
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij raadsbesluit d.d. 24 mei 2007 zijn artikel 2 lid 2 en artikel 5 van de Verordening Peresoonsregistraties ingetrokken. De onderwerpen die in die artikelen waren geregeld zijn nu opgenomen in deze Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Privacyreglement GBA.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-200806-01-2014Nieuwe regeling.

24-05-2007

De Langstraat, 27 maart 2008

24-05-2007, nr. 15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening GBA

Nr. 15

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder van 1 en 15 mei 2007;

 

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

 

besluit:

 

IIn te trekken de artikelen 2, lid 2 en artikel 5 van de Verordening persoonsregistraties gemeente Geertruidenberg van 31 mei 2001.

 

IIVast te stellen de volgende Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Geertruidenberg:

Artikel 1  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

   

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

   

Artikel 2  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

   

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 4  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijkebasisadministratie persoonsgegevens gemeente Geertruidenberg (Verordening GBA).Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 mei 2007.

 

Raamsdonksveer, 24 mei 2007De raad van de gemeente Geertruidenberg,de griffier, de voorzitter,drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M.J.A. Meijer