Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4.5.1, lid 1 onder f van de APV 1998: vaststelling bomenlijst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit ex artikel 4.5.1, lid 1 onder f van de APV 1998: vaststelling bomenlijst
CiteertitelBomenlijst Gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 4.5.1 lid 1 onder f.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-199912-02-2012Nieuwe regeling

24-08-1999

Voorlichtingskrant, 1999, nr. 37

1999-08-24, nr. 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4.5.1, lid 1 onder f van de APV 1998: vaststelling bomenlijst

Gemeente GeertruidenbergBurgemeester en wethouders van de gemeente GEERTRUIDENBERG;overwegende, dat door de raad van de gemeente Geertruidenberg in zijn vergadering van 8 juli 1999 is vastgesteld de tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998;dat in de APV onder andere is bepaald:Artikel 4.5.1 Begripsomschrijvingenf. Bomenlijst: de door burgemeester en wethouders vast te stellen lijst met bomen, bomengroepen of complexen waarvoor kapvergunning is vereist;

Artikel 4.5.2 Kapverbod1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders houtopstanden te vellen of te doen vellen die voorkomen op de bomenlijst;dat per 13 juli 1999 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg voorlopig werd vastgesteld de bomenlijst als bedoeld in artikel 4.5.1, lid 1 onder t, van de APV;dat in het kader van de Algemene wet Bestuursrecht voornoemde bomenlijst voor eenieder gedurende een perioden van vier weken, namelijk vanaf 16 juli tot 13 augustus 1999, ter visie heeft gelegen, tijdens welke periode zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar konden worden gemaakt;dat door aanplakking en publicatie in het weekblad De Langstraat van 15 juli 1999 openbare kennisgeving werd gedaan van de tervïsieligging;dat noch mondeling, noch schriftelijk zienswijzen zijn kenbaar gemaakt;BESLUIT:vast te stellen de bomenlijst ex artikel 4.5.1, eerste lid onder f, van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998, zulks overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewarmerkte lijst.Geertruidenberg, 24 augutus 1999Burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris,                                                                                 de burgemeester, H.P.F. Stijnen                                                                                 W.A. Letschert 

Artikel 1  

Bomenlijst Gemeente GeertruidenbergBehoort bij besluit d.d. 24-08-1999REGISTRATIELIJST BOMEN GEMEENTE GEERTRUIDENBERGKERN: BEBOUWDE KOM RAAMSDONK.

 

STRAAT NO.

SOORT

AANTAL

VOORWAARDEN

Pastoor Bruijnenstraat 6

Wilg, Acer, Larix

1, 2, 1

Beeld

Pastoor Bruijnenstraat 10

Robinia

1

Beeld

Cornelis Oomestraat 29

Lijsterbes

1

Beeld

Cornelis Oomestraat 39

Acer

1

Beeld

Engelsewal 1

Abrikoos, Berk, Pinus

1, 4, 1

Beeld/ landschappelijke waarde/Bijzonder

Heemraadsingel 11

Ceder, Berk

1, 1

Beeld

Heemraadsingel 34

Ceder

1

Beeld/herkenning

Kerklaan 4/rondom kerk

Lindes

alle

Beeld/landschappelijk/cultuurhist./bijzonder/snoeivorm

Kerkplein/begraafplaats

gehele object

alle

Beeld/landschappelijk/cultuurhist./bijzonder

Kerkplein 1/pastorietuin

gehele object

alle

Beeld/landschappelijk/cultuurhist./bijzonder

Kerkstraat 2

Kastanje, Esdoorn, Beuk

1, 1

Beeld/landschappelijk/ cultuurhist./Bijzonder

Korte Broekstraat 2

gehele object

alle

Beeld/bijzonder/cultuurhist. 

Korte Broekstraat 3

Noot, Eik

Noot, eik

Beeld/landschappelijke waarde/herkenning

Korte Broekstraat 5

Pyrus

1

Beeld/herkenning/bijzonder

Korte Broekstraat 9

Acer

1

Beeld/Landschappelijk/herkenning/Cultuurhist.

Lange Broekstraat 1

Noot

1

Beeld/landschappelijk/bijzonder

Lange Broekstraat 2a

gehele object

alle

Beeld/landschappelijke waarde/natuurwaarde

Lange Broekstraat 6

Eik, Carpinus

1, 1

Beeld

Lange Broekstraat 7

Es, Kastanje, Wilg, Fruit

3, 2, 2, 4

Beeld/landschappelijke waarde

Lange Broekstraat 11

Berk

1

Beeld

Lange Broekstraat 15

Berk

5

Beeld

Lange Broekstraat 18

Gehele object

Alle

Beeld/landschappelijk

Lange Broekstraat 29

Leilindes

6

Beeld/herkenning/cultuurhist./Snoeivorm

Lange Broekstraat 33

Eik, Es

4, 1

Beeld/landschappelijke waarde/herkenning

Lange Broekstraat 35

Kastanje, Berk

1, 1

Beeld/herkenning

Lange Broekstraat 37

Eik, Es, Knotwilg

7, 2, 5

Beeld/landschappelijke waarde

Lange Broekstraat 40

Tamme kastanje, Noot, Leiplataan

1, 1, 4

Beeld/herkenning/Bijzonder

Luiten Ambachtstraat 5

Ceder

1

Beeld/herkenning/landschappelijk

Luiten Ambachtstraat 17

Gehele object

alle

Beeld/herkenning/landschappelijk

Luiten Ambachtstraat 19

gehele object

alle

Beeld/landschappelljk

Luiten Ambachtstraat 21

Gehele object

alle 

Beeld/herkenning/landschappelijk

Luiten Ambachtstraat 23

Noot, Pyrus

1, 1

Beeld/herkenning/landschappelijk

Luiten Ambachtstraat 27

Castanea, Wilg, Erfbepl.

1, 1, div.

Beeld/herkenning/landschappelijk

Luiten Ambachtstraat 29

Linde

1

Beeld/herkenning/cultuurhist.

Luiten Ambachtstraat 31

Noot

1

Beeld/herkenning

Luiten Ambachtstraat 33

Pyrus

1

Beeld/herkenning

Luiten Ambachtstraat 35-37

Noot, Leilinde

1, 4

Beeld/herkenning

Luiten Ambachtstraat 38

Gehele object

Alle

Beeld/landschappelijk/Herkenningspunt

Molenstraat 2a

Acer

1

Beeld

Molenstraat 6

Leilindes

Beeld/cultuurhist./snoeivorm

Molenstraat 18

Leilinde, Linde, Kastanje, Acer

1, 1, 1, 1

Beeld/bijzonder

Molenstraat 26

Acer, Leilindes

1, 3

Beeld/cultuurhist./bijzonder

Molenstraat 38

Leilindes

2

Beeld/cultuurhist./snoeivorm

Molenstraat 44

 Paardekastanje, Wilg, Noot

1, 1, 1

Beeld/cultuurhist./bijzonder

Molenstraat 45

Gehele object 

alle

Beeld/herkenning

Molenstraat 46

Ceder

1

Beeld 

Molenstraat 50 

Populus

1

Beeld 

Raadhuisstraat 43

lep, Acer, Es

1, 2, 1

Beeld/bijzonder

Raadhuisstraat 48

Ceder, Linde

1, 1 

Beeld 

Raadhuisstraat 50

Acer, Berk

2, 2

Beeld/cultuurhist./snoeivorm

Raadhuisstraat 56 

Leilindes

Beeld/cultuurhist./snoeivorm

Schansstraat 12 

Gehele object 

alle 

Beeld/landschappelijk/Herkenningspunt

Schansstraat 19 

Kers

1

Beeld

Schansstraat 20a

Kers, Wilg

1, 1

Beeld/landschappelijk/Herkenningspunt

Schansstraat 21

Noot

1

Beeld 

Schansstraat 32, 34 

Populus, Acer, Es 

1, 1, 1

Beeld/landschappelijk/Herkenningspunt 

Schansweg 36

Leilinde, Kastanje, Es

2, 1, 1

Beeld/landschappelijk/Herkenningspunt 

Schansstraat 39 

Leilinde, Noot, Peer, Hulst, Eik, Acer

2, 1, 1, 1, 1, 3

Beeld/cultuurhist./bijzonder

Schansstraat 47

Gehele object

alle

Beeld/landschappelijk

Schansstraat 51

Populus, Acer

1, 1

Beeld/landschappelijk/Herkenningspunt

Schepenenstraat 37

Acer, Corylus

1, 1

Beeld

Stationsstraat 16

Leilindes

4

Beeld

Eigendommen gemeente Geertruidenberg

alle objecten

alle

Diverse

REGISTRATIELIJST BOMEN GEMEENTE GEERTRUIDENBERGKERN: BEBOUWDE KOM RAAMSDONKSVEER

 

STRAAT NO.

SOORT

AANTAL

VOORWAARDEN

Antoinettehoeve

Aesculus

2

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist.

Ambachtsherenlaan 42

Beuk

1

Beeld

Ambachtsherenlaan 57

Berk

1

Beeld

Ambachtsherenlaan 59

Berk

1

Beeld

Anemoonlaan 19

Ceder

1

Beeld

Anemoonlaan 22

Ceder

1

Beeld

Bachplein 2

Ceder

1

Beeld

Bartoklaan 10

Araucaria

1

Beeld

Bartoklaan 12

Ceder

1

Beeld

Bartoklaan 19

Ceder

1

Beeld

Beatrixlaan 9-11

Eik

2

Beeld

Beatrixlaan 39

Ceder

1

Beeld

Beethovenlaan 2

Ceder

1

Beeld

Beethovenlaan 28

Ceder

1

Beeld

Beethovenlaan 32

Ceder

1

Beeld

Beethovenlaan 34

Ceder

1

Beeld

Beethovenlaan 36

Ceder

1

Beeld

Beethovenlaan 38

Ceder

1

Beeld

Beethovenlaan 40

Cedrus deodara

1

Beeld

Brahmsstraat 8

Prunus

1

Beeld

Brejaartstraat 2

Carpinus

3

Beeld/herkenning

Brejaartstraat 4

Fagus, Eik, Aesculus

2, 1, 1

Beeld/herkenning

Bergese Dijk 1/toegangsweg

Lindes

9

Beeld/herkenning

Collegeweg/Dongemondcollege

gehele object

alle

Beeld

Emmastraat 15

Aesculus, Ailanthus

2, 2

Beeld/herkenning/cultuurhist.

Frans Halsstraat

Els

4

Beeld

Haydenstraat 2

Carpinus, Ceder

2, 1

Beeld

Heereplein 3

Treurwilg

1

Beeld

Heereplein 7

Noot, Sorbus, Acer

1, 2, 1

Beeld

Prins Hendrikstraat 22

Noot

1

Beeld/herkenning

Prins Hendrikstraat 26

Treurwilg

1

Beeld/herkenning

Prins Hendrikstraat 42

Noot

1

Beeld

Hoge Veer 1/Zorgcentrum

gehele object

alle

Beeld/herkenning

St. Jozeflaan/begraafplaats

gehele object

alle

Beeld

St. Jozeflaan 3

Acer

1

Beeld

Julianalaan 65

Noot 

Beeld 

Julianalaan 150 

Ceder 

Beeld 

Grote Kerkstraat 2 

Chaemaecyp aria, Gouden regen 

2, 1 

Beeld/bijzonder 

Grote Kerkstraat 11 

Berk

1

Beeld 

Grote Kerkstraat 40-42

Linde

Beeld/snoeivorm

Kloosterweg 1 

Treures, Es

1, 1

Beeld/herkenning/cultuurhist.

Karthuizerstraat 75

Noot 

Beeld/herkenning

Keizersdijk 19 

Metasequoia 

Beeld/herkenning/bijzonder 

Keizersdijk 26 

Populus 

Beeld/herkenning 

Keizersdijk 85 

Kastanje 

Beeld 

Keizersdijk 87 

Treurwilg 

Beeld 

Keizersdijk 97 

Treurwilg (bij volkstuin) 

Beeld/herkenning

Landonk 2 

Ceder 

Beeld 

Landonk 6 

Els, Acer 

1, 1 

Beeld 

Lijsterbesstraat 46 

Eik 

Beeld 

Maasdijk 1a 

Beplanting langs water 

alle 

Beeld/herkenning 

Maasdijk 3-5

gehele object 

alle 

Beeld/herkenning/landschappelijk 

Maasdijk 10

Acer 

Beeld 

Maasdijk 18

Treurwilg, Linde 

2, 1 

Beeld/herkenning 

Mozartlaan 1 

Spar 

Beeld 

Omschoorweg 2a 

Treurwilg, Kastanje, Eik 

5, 1, 3 

Beeld 

Parklaan 66 

Berk 

Beeld 

Burg. Prinssenlaan 15 

Araucaria 

Beeld 

Burg. Prinssenlaan 17 

Ceder, Berk 

1, 1 

Beeld 

Burg. Prinssenlaan 21 

Ceder 

Beeld 

Burg. Prinssenlaan 36 

Ceder

Beeld 

Ravelstraat 12

Araucaria 

Beeld 

Rembrandtlaan/terrein de Wilsdonk 

gehele object 

alle 

Beeld/herkenning/bijzonder  

Rembrandtlaan 66 

Populus 

Beeld/herkenning 

Sandoel 16 

Fruitboom 

Beeld 

Sandoel 21 

gehele object 

alle 

Beeld 

Sandoel 35 

Acer 

Beeld 

Sandoel 40

Linde 

Beeld/snoeivorm 

Sandoel 43 

Cornus 

Beeld/bijzonder 

Smeijershof 4 

Acacia 

Beeld/herkenning/biotoop/natuurwaarde  

Sweelinkhof 1 

Ceder 

Beeld/herkenning 

Sweelinkhof 2 

Hemelboom 

Beeld/herkenning 

Theresiastraat/in gazon naast huisno. 28 

Berk 

Beeld/herkenning 

Varenstraat 20  

Beuk, Carpinus 

7, 9 

Beeld/herkenning

Wieldrechtstraat 3 

Metasequoia 

1

Beeld/herkenning 

Wilhelminalaan 5 

Beuk 

 

Herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilhelminalaan 6 

Acer, Noot 

5, 1 

Beeld 

Wilheminalaan 8/voorkant bank 

Aesculus, Robinia, Fagus 

1, 2, 1 

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilheminalaan 8/achtertuin bank

Fagus, Pinus 

1, 1 

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilhelminalaan 10 

Beuk 

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilhelminalaan 11 

Beuk 

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilheminalaan 15 

Wilg, Robinia, Aesculus 

2, 4, 1 

Beeld/herkenning/bijzonder 

Wilhelminalaan 17 

Beuk 

2  

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilhelminalaan 18 

Acer 

Beeld 

Wilhelminalaan 24 

Beuk 

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilhelminalaan 26 

Beuk 

Beeld/herkenning/bijzonder/cultuurhist. 

Wilhelminalaan 28

Beuk

2

Beeld/herkenning/bijzonder/ cultuurhist.

Wilhelminalaan 32

Leilinde, Kastanje, Treurwilg

2, 2, 1

Beeld/herkenning/bijzonder/ cultuurhist.

Eigendommen gemeente Geertruidenberg

alle objecten

alle

Diverse

REGISTRATIELIJST BOMEN GEMEENTE GEERTRUIDENBERGKERN: BEBOUWDE KOM GEERTRUIDENBERG

 

 

STRAAT NO.

SOORT

AANTAL

VOORWAARDEN

St. Amandusstraat/terrein Riethorst

Acer en Carpinus

1, 11

Beeld/herkenning/snoeivorm

Bedaulxstraat 44

Wilg

1

Beeld/herkenning

Van Bergenstraat 5

Ceder

1

Beeld/herkenning

Brandestraat

Linde 

Beeld/herkenning/snoeivorm/ cultuurhist. 

Buitenvest 3 

Berk

Beeld/bijzonder 

Buitenvest 4  

Ceder 

Beeld 

Buitenvest 6 

Beuk 

Beeld 

Buitenvest 7

Aesculus 

Beeld 

Buitenvest 12 

Berk 

Beeld 

Buitenvest 24 

Metesequoia

1, 1 

Beeld 

Mr. Simon Buysstraat 13 

Wilg, Acer 

1, 1 

Beeld  

Commandeurstraat 2 

Treurwilg 

Beeld  

Commandeurstraat 4 

Acer 

 1

Beeld  

Commandeurstraat 6 

Ceder, Treurwilg 

1, 2

Beeld/leeftijd

Commandeurstraat 8 

Treurwilg 

Beeld  

Elisabethstraat/basisschool ’t Schrijverke 

Linde 

Beeld 

Gouverneurslaan 43 

Ceder 

Beeld/herkenning/leeftijd 

Haven/kruithuis 

gehele object 

alle 

Beeld/herkenning/structuur/ cultuurhist. 

Koestraat 36 

Fruitboom 

Beeld 

Markt/tuin woningstichting 

gehele object 

alle 

Beeld/herkenning/cultuurhist./bijzonder/ snoeivorm 

Van Nuyssenburgstraat 28 

Ceder 

Beeld 

Oude Stadsweg 1 

gehele object 

alle 

Beeld/herkenning/structuur/ cultuurhist. 

Schuttersveld/terrein basisschool 

Carpinus 

10 

Beeld/structuur/herkenning 

Schuttersveld 8  

Metasequoia  

Beeld/leeftijd  

Stationsweg 17 

Taxus 

Beeld 

Rivierkade 13 

Beuk

11 

Beeld/herkenning 

Rijakkers 3 

Berk 

Beeld 

Venestraat/terrein de Riethorst 

gehele object 

alle

Beeld/herkenning/cultuurhist./bijzonder/ snoeivorm 

Zuidwal 107 

Linde 

Beeld/herkenning/cultuurhist./bijzonder/ snoeivorm 

Zuidwal 131

Eik en Acer

2, 1

Beeld

Eigendommen gemeente Geertruidenberg 

alle objecten 

alle 

Diverse

REGISTRATIELIJST BOMEN GEMEENTE GEERTRUIDENBERGKERN: BUITENGEBIED (VOLGENS BOSWET)

 

STRAAT NO.

SOORT

AANTAL

VOORWAARDEN

Alle objecten

 

Alle

Diverse

REGISTRATIELIJST BOMEN GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

 

ALGEMENE GEGEVENS

 

Waarnemer(s)

Cees,Jos/Wil,Mathijs/Jos,Mathijs

Datum

… januari 1999

Object/ Straatnaam, huisnr.

 

Straatcode

 

Registratienummer

 

Boomsoort: Wetenschappelijke naam

 

Boomsoort: Nederlandse naam

 

Aantal bomen

 

BASISVOORWAARDEN (ALLE VOORWAARDEN VEREIST)

 

leeftijd ouder dan 25 jr. uitgezonderd denkbomen of cultuur-historisch waardevolle elementen.

volledig verval wordt niet binnen 10 jr. verwacht, geen onomkeerbare slechte conditie.(visueel)

de boom heeft een habitus die karakteristiek is voor de soort (dit geldt met name indien de boom waardevol voor landschap en/of stads-en dorpsschoon is).

SPECIFIEKE VOORWAARDEN (MINSTENS EEN VOORWAARDE VEREIST)

 

de boom is medebepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving (beeld).

de boom vormt een onderdeel van een geheel intact zijnde boomgroep of uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in gemeente of landschap zichtbaar maakt (landschappelijke waarde).

de boom is een herkenningspunt.

de boom is een in de gemeente zeldzame soort, type of hoge leeftijdsklasse

de boom vormt een onderdeel van een monumentale omgeving of van een cultuurhistorisch waardevol object (cultuurhistorische waarde).

de boom is een gedenkboom ter gelegenheid van een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis.

de boom vormt een onmisbaar onderdeel van een biotoop van in de omgeving van de gemeente Geertruidenberg schaars voorkomende planten- of diersoorten.

de boom vormt een schakel in keten van ecologische infrastructuur vormende elementen of neemt in een totaal versteend gebied een positie in die in de ecologische infrastructuur de functie van ‘stepping stone’ kan vervullen (natuurwaarde).

de boom is bijzonder door zijn uitzonderlijke hoogte, dikte e.d.

de boom heeft een bijzondere snoeivorm of groeiwijze.

OPMERKINGEN: