Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Deel C Sneltoetscriteria Welstandsnota 2004 Geertruidenberg april 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeel C Sneltoetscriteria Welstandsnota 2004 Geertruidenberg april 2006
CiteertitelSneltoetscriteria Welstandsnota Geertruidenberg 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze sneltoetscriteria worden aangemerkt als een uitvoeringsregeling van de Welstandsnota Geertruidenberg 2004, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 1 juli 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet<br />Welstandsnota gemeente Geertruidenberg 2004

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2006Nieuwe regeling.

25-04-2006

De Gemeentekrant, 2006, nr. 10

2006-04-25 nr. 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Deel C Sneltoetscriteria Welstandsnota 2004 Geertruidenberg april 2006

Sneltoetscreteria Welstandnota 2004

Artikel 1  

Nr. 13Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;gelet op het bepaalde in de Woningwet;gelet op de Welstandsnota gemeente Geertruidenberg 2004;besluit

  • 1.

    vast te stellen de Sneltoetscriteria Welstandsnota 2004 Geertruidenberg;

  • 2.

    deze per direct toe te passen.

Geertruidenberg, 25 april 2004.Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,de secretaris, de burgemeester,

mr. J.H. Willems M.J.A. Meijer