Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2.4.12 van de APV 1998: overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit ex artikel 2.4.12 van de APV 1998: overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterreinen
CiteertitelUitvoeringsbesluit ex artikel 2.4.12 van de APV 1998: overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterreinen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998, art. 2.4.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-199901-04-2011Nieuwe regeling

14-09-1999

De Langstraat, 23-09-1999

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2.4.12 van de APV 1998: overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterreinen

Gemeente Geertruidenberg

Nr.

De burgemeester van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

Overwegende, dat, ter voorkoming van overlast en ter bevordering van het aangenaam vertoeven voor het belangstellende publiek op de plaatsen waar in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer de weekmarkten en de jaarlijkse kermissen plaatsvinden;

Dat door de raad van de gemeente Geertruidenberg per 26 maart 1998 is vastgesteld de:"Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998";

Dat in artikel 2.4.12 van voornoemde verordening is bepaald:Het is verboden op de door de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of een bromfiets te bevinden op een terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt welke publiek trekt.

BESLUIT

 

1. Dat het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden op ondervermelde plaatsen tijdens de daar vermelde uren:* Kern Geertruidenberg:

Weekmarkt: binnenterrein van de Markt;Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Kermis: binnenterrein van de Markt en tussen de daaraan grenzende dubbele bomenrijen;Vanaf 14.00 uur tot 24.00 uur.

* Kern Raamsdonksveer:

Weekmarkt: Heereplein;Vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Kermis: Heereplein;Vanaf 14.00 uur tot 24.00 uur.

2. Te bepalen dat deze regeling in werking treedt op de derde dag na haar aankondiging.

Geertruidenberg, 14 september 1999

De burgemeester voornoemd,

W.A. Letschert

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk