Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Aanwijzingsbesluit parkeerplaatsen gemeente Geldermalsen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerplaatsen gemeente Geldermalsen 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerplaatsen gemeente Geldermalsen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting, heffing, invordering, parkeren, parkeerbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2017.

De vorige besluiten omtrent de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2012, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201207-11-2017nieuwe regeling

08-11-2011

Gemeenteblad, 2011-45

Collegebesluit, 8-11-2011, nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerplaatsen gemeente Geldermalsen 2012

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEERPLAATSEN GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen;

 

gelet op artikel 9 van de "Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2012";

 

besluit:

 • 1.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2012 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage I;

 • 2.

  dat de vorige besluiten omtrent de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden;  

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2012.

Aldus besloten in de vergadering van 8 november 2011, nummer 6

 

 

de loco-secretaris,                                de wnd. burgemeester,                                                                                                          

 

 

   J.C. Steurrijs                                                     mw. mr. M.N. Kallen-Morren         

Bijlage I  

1.      Plaats en tijdstip betaald parkeren

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2012 mag worden geparkeerd zijn:

 

Locatie

Dag

Uur begin

Uur eind

Koopavond eind

Achter ’t veer

Ma t/m Za

09.00

18.30

21.00

Geldersestraat

Ma t/m Za

09.00

18.30

21.00

Kerkstraat tot eerste parkeermeter gezien vanaf de Markt t/o huisnummer 7

Ma t/m Do en Za

Vr

 

09.00

15.00

 

18.30

18.30

 

21.00

21.00

Kerkstraat

Ma t/m Za

09.00

18.30

21.00

Koninginnelaan

Ma t/m Za

09.00

18.30

21.00

Kostverlorenkade

Ma t/m Za

09.00

18.30

21.00

Oranje Nassaustraat

Ma t/m Za

09.00

18.30

21.00

 

De uitzondering met betrekking tot de aanvang van tijdstip (op de vrijdagen) van betaald parkeren in het begin Kerkstraat, is uitsluitend bedoeld voor dat gedeelte wat in gebruik is door stalling van de marktkramen op marktdagen. Voor het overige vrije gedeelte op de Kerkstraat is normaal parkeerbelasting verschuldigd.

 

2.      Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of door gebruikmaking van de zogenaamde chipknip (elektronische betaling).

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om gedurende de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na het inwerpen van muntstukken een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.