Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Bevoegdhedenregister Concernstaf 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBevoegdhedenregister Concernstaf 2016
CiteertitelBevoegdhedenregister Concernstaf 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016nieuwe regeling

22-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 31-03-2016

16.004932

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenregister Concernstaf 2016

 

 

 

Concernstaf

 

 

 

 

 

 

Taakveld Communicatie

 

 

 

 

 

C

Communicatie

 

 

 

 

 

1.

Voorlichtingsactiviteiten w.o. het verzorgen van de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, nieuwsbrieven en gemeentegids

College

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Sen. beleidsadviseur comm.

Consulent comm.

Medewerker comm.

 

2.

Doorgeven van mutaties in gemeentegids en overige (overheids)publicaties

College

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Sen. beleidsadviseur comm.

Consulent comm.

Medewerker comm.

 

3.

Eindredactie gemeentelijke voorlichtings- en documentatiematerialen waaronder de gemeentelijke internetpagina

College

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Sen. beleidsadviseur comm.

Consulent comm.

Medewerker comm.

 

4.

Opstellen en verspreiden van persberichten

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Sen. beleidsadviseur comm.

Consulent comm.

Medewerker comm.

 

5.

Het organiseren van persgesprekken en –conferenties, ter uitvoering van beslissingen van het college c.q. de burgemeester

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Sen. beleidsadviseur comm.

Consulent comm.

 

6.

Het beantwoorden van vragen van de pers anders dan algemene informatieverstrekking

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

Sen. beleidsadviseur Comm.

Consulent comm.

 

7.

Pre-contractuele fase van de door het bevoegde bestuursorgaan te sluiten overeenkomsten met betrekking tot:

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

 

 

 

Afdelingshoofd

 

 

 

Sen. beleidsadviseur Comm.

.

 

 

 

 

 

 

-gemeentepagina in "Nieuwsblad Geldermalsen"

-mandaat omvat alleen precontractuele fase; niet het sluiten van de overeenkomst;

 

-gemeentegids

 

-externe tekstbureaus, waaronder Magazine

-binnen het beschikbare budget

 

 

 

 

 

 

 

F

Taakveld JZ

 

 

 

 

Overige mandaten JZ, zie geharmoniseerd bevoegdhedenregister 2016

8.

Besluit tot het verlenen van subsidie voor oudejaarsactiviteiten

College

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

sen. beleidsadviseur JZ

 

19.

Aanwijzen functionarissen voor de bemensing van de regionale pools van de crisisbeheersingsorganisatie

College

Gemeentesecretaris

 

 

 

20

Accountmanagement in relatie tot huisadvocaat

College

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd

sen. beleidsadviseur JZ