Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen houdende machtiging van bevoegdheden aan secretaris Beschermingstafel Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen houdende machtiging van bevoegdheden aan secretaris Beschermingstafel Rivierenland
CiteertitelBesluit inzake machtiging van bevoegdheden aan de secretaris van de Beschermingstafel Rivierenland werkzaam bij de Regio Rivierenland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Geldermalsen/CVDR401253/CVDR401253_1.html
 4. artikel 2.4 van de Jeugdwet
 5. artikel 7.4.1 van de Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201801-01-2018nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-145244

014.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen houdende machtiging van bevoegdheden aan secretaris Beschermingstafel Rivierenland

Het college van burgemeester en wethouder van de Geldermalsen

 

gelet op de artikelen 10:3, 10:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op het bevoegdhedenbesluit gemeente Geldermalsen d.d. 22 maart 2016,

gelet op artikel 2.4 en 7.4.1. van de Jeugdwet,

BESLUIT

 

In aanvulling op bijlage B van de Dienstverleningsovereenkomst WMO/Jeugd met de Regio Rivierenland van 23 januari 2018, machtiging te verlenen aan de secretaris van de Beschermingstafel Rivierenland om namens het college van de gemeente Geldermalsen de volgende bevoegdheden uit te oefenen:

 

 • 1.

  het op basis van artikel 2.4 van de Jeugdwet doen van een verzoek tot onderzoek (VTO) bij de Raad van de Kinderbescherming;

 • 2.

  het ontvangen van de notitiefactie van intake van een onder 1. bedoeld verzoek tot VTO via de collectieve opdracht routeer voorziening (CORV);

 • 3.

  het op basis van artikel 7.4.1 van de Jeugdwet versturen van berichten en ontvangen van notificaties via de collectieve opdracht routeer voorziening (CORV);

 • 4.

  het doorzenden aan het Kernteam en de gecertificeerde instellingen van de via de CORV ontvangen notificaties inzake kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld op 15 mei 2018, nummer 014.2

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

de secretaris,

drs. J.C. Steurrijs

de burgemeester,

drs. J.M. Staatsen