Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Besluit van de directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn houdende regels omtrent aanwijzen van deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst (Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn houdende regels omtrent aanwijzen van deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst (Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)
CiteertitelAanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet
 2. artikel 124, vijfde lid, van de Waterschapswet
 3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR394213/CVDR394213_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-201901-07-2019nieuwe regeling

18-07-2019

bgr-2019-724

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn houdende regels omtrent aanwijzen van deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst (Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)

De directeur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn;

 

Overwegende dat het voor de uitvoering van het invorderen van de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen noodzakelijk is belastingdeurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst aan te wijzen;

Gelet op:

 

 • -

  artikel 123, lid 3, onderdeel d en e van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 124, lid 5, onderdeel c en d van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 231, lid 2, onderdeel d en e van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 232, lid 4, onderdeel c en d van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 20, lid 7, 8 en 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2014;

 • -

  artikel 5, lid 9 van het Mandaatbesluit directeur GBLT’

 

BESLUIT

Artikel 1  

Het eerder genomen benoemingsbesluit tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit als belastingdeurwaarder met datum 06 februari 2019 in te trekken per 01 juli 2019.

Artikel 2  

Aan te wijzen als belastingdeurwaarder van GBLT, als bedoeld in de hierboven genoemde artikelnummers:

 

Naam

Peter André Robert Berkhuysen

Edwin Leonardus Theodorus Johannes Heyes

Ali Dogan Özdemir

Artikel 3  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking (met terugwerkende kracht) op 1 juli 2019.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit deurwaarders en ambtenaren van de rijksbelastingdienst Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn”

Aldus vastgesteld d.d. 18-07-2019

Het dagelijks bestuur van GBLT

namens hen,

M.A. van Helden

Directeur