Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT houdende regels omtrent bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT houdende regels omtrent bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2020
CiteertitelBevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

30-12-2019

bgr-2019-983

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT houdende regels omtrent bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2020

Bevoegdhedenregister, zoals bedoeld in artikel 6, vijfde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016

 

1. Waterschapsbelastingen:

De dagelijks besturen van de deelnemende waterschappen hebben overgedragen aan GBLT, de bevoegdheid tot heffen en invorderen van alle door de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen ingevoerde waterschapsbelastingen, voor zover deze waterschapsbelastingen later niet zijn afgeschaft.

 

Dit betreft de volgende, krachtens artikel 110 Waterschapswet, ingevoerde waterschapsbelastingen:

 • de watersysteemheffing als bedoeld in hoofdstuk XVII Waterschapswet

 • de zuiveringsheffing als bedoeld in hoofdstuk XVIIb Waterschapswet

 • de verontreinigingsheffing als bedoeld in Hoofdstuk 7 Waterwet

2. Gemeentelijke belastingen:

Gemeente Bunschoten

Het college van de gemeente Bunschoten heeft overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016 de bevoegdheid tot heffen en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

 • de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet

 • de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet

 • de afvalstoffenheffing, als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer*

 • de forensenbelasting als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet

 • de precariobelasting als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet

 • de marktgelden als bedoeld in artikel 229 eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet **

 • de havengelden als bedoeld in artikel 229 eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

 • de BIZ-heffing als bedoeld in de Wet op de bedrijven investeringszones

 • uitreiken WOZ beschikking volgens hoofdstuk IV van de wet WOZ (binnen 8 weken na aanvang van het belastingjaar waarvoor zij geldt)

 

* Hier dient voor afvalstoffenheffing gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing en voor de diftar. De gemeente blijft bevoegd om afvalstoffenheffing te heffen en in te vorderen in de overige in de belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de heffing voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat, het laten ophalen van grofvuil, het betalen voor de aanschaf van een stortpas.

** Hier dient voor de marktgelden gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven. De gemeente blijft bevoegd om marktgelden te heffen en in te vorderen in de overige in de belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter hebben, bijvoorbeeld een dagplaats op de markt.

 

GBLT is bevoegd tot heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2016 of daaropvolgende heffingsjaren. De gemeente Bunschoten blijft bevoegd tot heffing en invordering voor zover het aanslagen betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2015 of daarvoor gelegen heffingsjaren.

 

Gemeente Dalfsen

Het college van de gemeente Dalfsen heeft overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016 de bevoegdheid tot heffen en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

 • de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet

 • de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet

 • de afvalstoffenheffing, als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer*

 • de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet

 • de toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet

 • de precariobelasting als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet ten aanzien van aankondigingsborden en automaten

 • uitreiken WOZ beschikking volgens hoofdstuk IV van de wet WOZ (binnen 8 weken na aanvang van het belastingjaar waarvoor zij geldt)

 

* Hier dient voor afvalstoffenheffing gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing en voor de diftar. De gemeente blijft bevoegd om afvalstoffenheffing te heffen en in te vorderen in de overige in de belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de heffing voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat, het laten ophalen van grofvuil, het betalen voor de aanschaf van een stortpas.

 

GBLT is bevoegd tot de heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking hebben op het belastingjaar 2016 of daaropvolgende heffingsjaren. De gemeente Dalfsen blijft bevoegd tot de heffing en invordering voor zover het aanslagen betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2015 of daarvoor gelegen heffingsjaren.

 

Gemeente Dronten

Het college van de gemeente Dronten heeft overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016 de bevoegdheid tot heffen en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

 • de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet

 • de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet

 • de afvalstoffenheffing zoals bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer*

 • de marktgelden als bedoeld in artikel 229 eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet**

 • de (water)toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet

 • de forensenbelasting als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet

 • de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet

 • de reclamebelasting als bedoeld in artikel 227 van de Gemeentewet

 • uitreiken WOZ beschikking volgens hoofdstuk IV van de wet WOZ (binnen 8 weken na aanvang van het belastingjaar waarvoor zij geldt)

 

* Hier dient voor afvalstoffenheffing gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. De gemeente blijft bevoegd om afvalstoffenheffing te heffen en in te vorderen in de overige in de belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de heffing voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat, het laten ophalen van grofvuil, het betalen voor de aanschaf van een stortpas.

 

** Hier dient voor de marktgelden gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven. De gemeente blijft bevoegd om marktgelden te heffen en in te vorderen in de overige in de belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter hebben, bijvoorbeeld een dagplaats op de markt.

 

GBLT is bevoegd tot de heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking hebben op het belastingjaar 2013 of daaropvolgende heffingsjaren. De gemeente Dronten blijft bevoegd tot de heffing en invordering voor zover het aanslagen betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2012 of daarvoor gelegen heffingsjaren.

 

Gemeente Leusden

Het college van de gemeente Leusden heeft overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016 de bevoegdheid tot heffen en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

 • de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet

 • de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet

 • de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht, als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer en artikel 229 eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet*

 • de toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet

 • de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet

 • uitreiken WOZ beschikking volgens hoofdstuk IV van de wet WOZ (binnen 8 weken na aanvang van het belastingjaar waarvoor zij geldt)

 

* Hier dient voor afvalstoffenheffing/reinigingsrecht gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrecht en voor de diftar. De gemeente blijft bevoegd om afvalstoffenheffing/reinigingsrecht te heffen en in te vorderen in de overige in de belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de heffing voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat, het laten ophalen van grofvuil, het betalen voor de aanschaf van een stortpas.

 

GBLT is bevoegd tot de heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking hebben op het belastingjaar 2013 of daaropvolgende heffingsjaren. De gemeente Leusden blijft bevoegd tot de heffing en invordering voor zover het aanslagen betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2012 of daarvoor gelegen heffingsjaren.

 

Gemeente Nijkerk

Het college van de gemeente Nijkerk heeft overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016 de bevoegdheid tot heffen en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

 • de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet

 • de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet

 • de afvalstoffenheffing als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer*

 • de toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet

 • de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet

 • de forensenbelasting als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet

 • de BIZ-heffing als bedoeld in de Wet op de bedrijven investeringszones

 • uitreiken WOZ beschikking volgens hoofdstuk IV van de wet WOZ (binnen 8 weken na aanvang van het belastingjaar waarvoor zij geldt)

 

* Hier dient voor de afvalstoffenheffing gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing en de heffingen voor het ledigen van containers dan wel gebruik van ondergrondse containers. De gemeente blijft bevoegd om afvalstoffenheffing te heffen en in te vorderen in de overige in de belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de heffing voor de aanschaf van afvalzakken voor restafval en de heffing voor het laten halen of brengen van grove huishoudelijke afvalstoffen.

 

GBLT is bevoegd tot de heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking hebben op het belastingjaar 2013 of daaropvolgende heffingsjaren. De gemeente Nijkerk blijft bevoegd tot de heffing en invordering voor zover het aanslagen betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2012 of daarvoor gelegen heffingsjaren.

 

Gemeente Zwolle

Het college van de gemeente Zwolle heeft overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2016 de bevoegdheid tot heffen en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

 • de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet

 • de precariobelasting als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet ten aanzien van tankstations en vetafscheiders

 • de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet

 • de afvalstoffenheffing als bedoeld in en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer

 • de begraafplaatsrechten als bedoeld in artikel 229 eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet ten aanzien van de onderhoudsrechten als bedoeld in de onderdelen 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 en 8.3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Begraafplaatsrechten uitreiken WOZ beschikking volgens hoofdstuk IV van de wet WOZ (binnen 8 weken na aanvang van het belastingjaar waarvoor zij geldt)

 

GBLT is bevoegd tot de heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking hebben op het belastingjaar 2014 of daaropvolgende heffingsjaren. De gemeente Zwolle blijft bevoegd tot de heffing en invordering voor zover het aanslagen betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2013 of daarvoor gelegen heffingsjaren.