Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Besluit toelatingscriteria VAVO gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit toelatingscriteria VAVO gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelBesluit toelatingscriteria VAVO gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is ten onrechte in de CVDR opgenomen, aangezien niet sprake is van een regeling. Om het besluit uit de CVDR te halen is dit besluit per 1 juli 2015 ingetrokken. De intrekking dient geen ander doel en zegt niets over de geldigheid van de regeling op die datum

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-201101-07-2015Nieuwe regeling

05-07-2011

Gemeenteblad, 2011, 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit toelatingscriteria VAVO gemeente Gemert-Bakel

 

 

Aangescherpte toelatingscriteria voor het VAVO met ingang van het schooljaar 2011-2012:

 • ·

  Gezakt in het reguliere onderwijs en alsnog via deze weg een HAVO of VWO diploma behalen, uitvoering conform route 5 uit “het Besluit samenwerking VO-BVE” (Stb.2005/642), oftewel de Rutte-regeling;

 • ·

  Gedoubleerd in HAVO 4 of VWO 5, uitvoering conform route 4A uit “het Besluit samenwerking VO-BVE” (Stb.2005/642), oftewel de Rutte-regeling;

 • ·

  Je hebt een VMBO gemengde leerweg of theoretische leerweg diploma en je wilt een HAVO-diploma halen, uitvoering conform route 4B uit “het Besluit samenwerking VO-BVE” (Stb.2005/642), oftewel de Rutte-regeling;

 • ·

  Alle overige aanmeldingen VAVO bij het ROC dienen te worden besproken met de plaatselijke leerplichtambtenaar en het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) te Helmond. (Dit proces is nog niet ingeregeld, m.n. niet voor personen van 18 jaar en ouder).

 

Aldus vastgesteld op 5 juli 2011.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.A.T.G. Jansen MBA

de loco-burgemeester,

J.M.A. Bevers