Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften Peelgemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit behandeling bezwaarschriften Peelgemeenten
CiteertitelMandaatbesluit behandeling bezwaarschriften Peelgemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en het Bedrijfsplan Peelgemeenten
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1
 3. Algemene wet bestuursrecht, hfst. 6, hfst. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017Onbekend

27-06-2017

gmb-2017-125170

127929-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften Peelgemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel:

Besluit:

 

 • 1)

  De Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) met betrekking tot inwoners van de gemeente Gemert-Bakel:

  • a.

   Bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

  • b.

   Mediation/informele traject

  • c.

   Toetsen op ontvankelijkheid van een bezwaarschrift

  • d.

   Het opvragen van een machtiging

  • e.

   Het geven van een hersteltermijn ingeval van verzuim

  • f.

   Het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaarschrift

  • g.

   Het ongegrond verklaren van een bezwaarschrift.

 • 2)

  De Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten de bevoegdheid verlenen ondermandaat te verlenen aan de functionarissen werkzaam voor de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder lid 1 van dit besluit, uitgezonderd de bevoegdheid tot het nemen van de beslissing op bezwaar zoals hierboven opgenomen onder sub f en g.

 • 3)

  De Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten de bevoegdheid verlenen extern mandaat te verlenen aan het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, h.o.d.n. Senzer, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder lid 1 van dit besluit die gerelateerd zijn aan de taken op het gebied van de Bijzondere bijstand.

 • 4)

  Aan de Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten de bevoegdheid te geven verder instructies, voorwaarden, voorschriften en beperkingen te verbinden aan het verlenen van extern dan wel ondermandaat.

 • 5)

  Te bepalen dat dit besluit op 1 juli 2017 in werking treedt.

 

Aldus besloten d.d. 27 juni 2017.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.A.T.G. Jansen MBA

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen