Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening Groenfonds Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Groenfonds Gemert-Bakel
CiteertitelVerordening Groenfonds Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2019Nieuwe regeling

18-04-2019

gmb-2019-111539

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Groenfonds Gemert-Bakel

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2019;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit

 

vast te stellen:

  • 1.

    dat het door het college op 12 maart 2019 genomen besluit over de uitwerking groennorm Gemert-Bakel in lijn is met de eerder door de gemeenteraad meegegeven kaders.

  • 2.

    de Verordening Groenfonds Gemert-Bakel.

Artikel 1 Groenfonds

Burgemeester en wethouders storten de bedragen die de gemeente heeft ontvangen ter voldoening aan de groennorm in een fonds met de naam Groenfonds.

Artikel 2 Uitgaven uit het Groenfonds

Burgemeester en wethouders besteden uiterlijk binnen vijf jaar na de datum waarop de gemeente het in artikel 1 bedoelde bedrag heeft ontvangen, de gelden uit het groenfonds in overeenstemming met de doeleinden die zijn vastgelegd in de door burgemeester en wethouders vastgestelde Uitwerking Groennorm.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van deze verordening.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 18 april 2019.

de raad voornoemd,

de griffier,

P.G.J.M. vanBoxtel

de voorzitter,

Ing. M.S. vanVeen