Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Werkwijze kosteloze huwelijken per 1-1-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerkwijze kosteloze huwelijken per 1-1-2014
CiteertitelWerkwijze kosteloze huwelijken per 1-1-2014
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet rechten burgerlijke stand art. 4 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

04-07-2013

Gemeenteblad 2013-15

2013/2824

Tekst van de regeling

Intitulé

Werkwijze kosteloze huwelijken per 1-1-2014

BESLUIT

Werkwijze kosteloze huwelijken per 1-1-2014

De ambtenaar van de burgerlijke stand van Gennep besluit dat, conform artikel 4 lid 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, in de gemeente Gennep met ingang van 1 januari 2014 er op maandag om 09.00 en 09.15 uur de gelegenheid is om kosteloos een huwelijk te laten voltrekken.

Gennep, 4 juli 2014

De ambtenaar van de burgerlijke stand,

Mevr. T.W.M. Groenen-Franken