Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels Participatiewet, minimabeleid en schulddienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Participatiewet, minimabeleid en schulddienstverlening
CiteertitelBeleidsregel Participatiewet, minimabeleid en schulddienstverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het intrekkingsbesluit Sociaal Maatschappelijke Activiteiten (Gemeenteblad 2017, nr. 2994) bevat overgangsrecht.

Het intrekkingsbesluit Beleidsregel Participatie Schoolgaande Kinderen bevat overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2017Intrekking beleidsregel Participatie Schoolgaande Kinderen

18-07-2017

gmb-2017-127664

216628
05-07-201628-08-2017vervallen Beleidsregel Beschut Werk, vastgesteld op 31 maart 2015

21-06-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 88620

211463
29-05-201501-01-2017nieuwe regeling

31-03-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 46504

166975

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Participatiewet, minimabeleid en schulddienstverlening

Vaststelling Beleidsregels Participatiewet, minimabeleid en schulddienstverlening

Afdeling Leefomgeving

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep;

 

Overwegende dat de wetgeving en de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen en beleidsprogramma’s op het gebied van de Participatiewet, het Minimabeleid en de Schulddienstverlening, beleidsvrijheid bieden; Dat de uitvoering van deze regelingen in mandaat door ambtenaren geschiedt; Dat het wenselijk is de eenheid van uitvoering te bevorderen door het vaststellen van beleidsregels,

 

Besluiten vast te stellen de navolgende beleidsregels:

1- Vervallen

2- vervallen (zie Gemeenteblad 2017, nr. 3266)

3- vervallen (zie Gemeenteblad 2017, nr. 2994)

4- Ziektekosten en Zorgverzekering

5- Eigen risico zorgverzekering

6- Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

7- Schulddienstverlening

8- vervallen (zie Gemeenteblad 2017, nr. 3229)

9- Individuele Studietoeslag

10- Loonkostensubsidie

11- Tegenprestatie

12- vervallen (zie Gemeenteblad 2016, nr. 88620)

 

Bekendmaking:

 

Bekendmaking vindt plaats op de gebruikelijke wijze in het Publicatieblad van de gemeente Gennep.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2015,

De secretaris,

De burgemeester,