Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels inrichtingskosten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inrichtingskosten 2016
CiteertitelBeleidsregels inrichtingskosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels inrichtingskosten 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2016nieuwe regeling

19-07-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 103052

211594

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inrichtingskosten 2016

Beleidsregel Inrichtingskosten

 

Burgemeester en Wethouder van Gennep,

 

Gelezen het beleidsprogramma Ondersteund in de Basis;

 

Gelet op de daarin vervatte opdracht van de Gemeenteraad om het minimabeleid om te vormen;

 

Gehoord de Adviesraad Sociaal Domein;

 

Gelezen het daartoe stekkende advies, zaaknummer 211594;

 

  • 1.

    Stellen de als bijlage toegevoegde Beleidsregel Inrichtingskosten vast;

  • 2.

    Trekken de eerdere beleidsregels voor inrichtingskosten in.

Gennep, 19 juli 2016,

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning