Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Vaststelling Beleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling Beleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand
CiteertitelBeleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand 2017 vastgelsteld op 3 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2017nieuwe regeling

29-08-2017

gmb-2017-177990

258316

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling Beleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep,

 

 • -

  Gezien de wijzigingen in de Participatiewet die in 2017 van kracht worden;

 • -

  Gelezen het voorstel tot gewijzigde vaststelling van de beleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand;

 

besluiten:

 

 

 • 1.

  De beleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand hernieuwd vast te stellen conform de bijgevoegde bijlage;

 

 • 2.

  De voorafgaande beleidsregel Doelgroep lage inkomens en draagkracht bijzondere bijstand, vastgesteld op 3 januari 2017, in te trekken.

 

Gennep, 29 augustus 2017,

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester,De heer P.J.H.M. de Koning