Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Integraal Handhavingsbeleid gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal Handhavingsbeleid gemeente Gennep
CiteertitelIntegraal Handhavingsbeleid Bouwen, RO, APV en Bijzondere Wetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageIntegraal Handhavingsbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 mei 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-201901-05-2019Nieuwe regeling

16-04-2019

gmb-2019-138328

329006

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Handhavingsbeleid gemeente Gennep

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 16 april 2019;

 

 

Besluit:

Vast te stellen het Integraal Handhavingsbeleid gemeente Gennep

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Bijlage Integraal Handhavingsbeleid