Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2012 - Tarieventabel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2012 - Tarieventabel 2012
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2012 - Tarieventabel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij Verordening reinigingsrechten 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe tabel

08-11-2011

Goirles Belang, 21-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2012

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 273,46.

 

Deze tabel behoort bij het besluit van 08-11-2011 van de raad van de gemeente Goirle.

De griffier van Goirle,