Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2012
CiteertitelVerordening precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij de Verordening precariobelasting 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe tabel

08-11-2011

Goirles Belang, 21-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening precariobelasting 2011

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is

Hoofdstuk 1 Tarieven precariobelasting Terrassen

  • 1.

    terras op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied van de kern Goirle zoals aangeduid op navolgende kaart per m² in gebruik genomen grond per jaar: € 23,70

  • 2.

    terras op openbare gemeentegrond buiten het Centrumgebied van de kern Goirle per m² in gebruik genomen grond per jaar: € 15,80

 

 

 

Deze tabel behoort bij het besluit van 08-11-2011 van de raad van de gemeente Goirle.

 

De griffier van Goirle,