Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld door
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbasisadministratie persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), art. 96, art. 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-200910-02-2011nieuwe regeling

16-06-2009

Goirles Belang, 24-06-2009

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

 

 

Artikel 1
 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevensaan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het gebruik op de grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)' van 28 januari 2003 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt inwerking op de dag na publicatie.

 

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening GBA.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 juni 2009.