Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieven 2013 voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven 2013 voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
CiteertitelSporttarieven 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsporttarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe tarieven

30-10-2012

Goirles Belang, 19-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven 2013 voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties

 

 

 

Sporthal De Haspel en Gymzaal Riel:

 

-          Per veld voor volleybal, gymnastiek, kinderfeest, tennis, zaalvoetbal, per uur:

€ 15,82

-          Per vier (in De Haspel) badmintonvelden, per uur:

€ 15,82

-          Twee zaaldelen gelijktijdig in De Haspel, per uur:

€ 31,63

-          Per veld voor zaalhandbal, -voetbal en -hockey, basketbal, per uur:

€ 39,42

-          Kleine zaal van De Haspel, per uur:

€ 9,88

-          Gebruik van De Haspel voor evenementen, per uur:

€ 83,60

-          Gebruik van Gymzaal Riel, per uur:

€ 13,55

De tarieven zijn exclusief 6% BTW.

 

De sportzaal wordt bij evenementen verhuurd inclusief 1 uur schoonmaaktijd. De overige schoonmaaktijd wordt in rekening gebracht tegen het standaard zaaltarief van € 39,42 per uur (excl. 6% BTW).

 

Voor het gebruik van een zaal, ook bij evenementen, tussen 24.00 uur en 8.00 uur worden de tarieven met 100% verhoogd per uur.

 

Onder 'gebruik' wordt verstaan het actieve gebruik waarbij daadwerkelijk wordt gesport en/of wordt opgebouwd c.q. wordt afgebroken ten behoeve van een (sport)evenement in verband met extra kosten voor beheer en toezicht.

 

 

 

Overige bepalingen

 

-  In incidentele gevallen kan door het college van B&W van de in deze tariefregeling opgenomen tarieven worden afgeweken.

 

-  In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet is de beslissing voorbehouden aan het college van B&W.

 

- De tarieven treden in werking op 1 januari 2013 en gelden voor het kalenderjaar 2013.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 30-10-2012.

, de voorzitter

, de griffier