Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2013
CiteertitelVerordening precariobelasting 2011 - Tarieventabel 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe tabel

06-11-2012

Goirles Belang, 19-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening precariobelasting 2011

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven precariobelasting Terrassen

  • 1.

    terras op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied van de kern Goirle zoals aangeduid op navolgende kaart per m2 in gebruik genomen grond per jaar: € 24,10

  • 2.

    terras op openbare gemeentegrond buiten het Centrumgebied van de kern Goirle per m2 in gebruik genomen grond per jaar: € 16,05

     

Deze tabel behoort bij het besluit van 06/11/2012 van de raad van gemeente Goirle.

De griffier van Goirle,

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 06-11-2012.

, de voorzitter

, de griffier