Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 - Tarieventabel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 - Tarieventabel 2014
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen 2011 - Tarieventabel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe tarieventabel

10-12-2013

Goirles Belang, 18-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011 - Tarieventabel 2014

 

 

Tarieventabel 2014, behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011.

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven onroerende zaakbelastingen

Het percentage bedraagt voor:

 • 1.

  de gebruikersbelasting 0,1528%;

 • 2.

  de eigenarenbelasting

  • a.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1134%

  • b.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1896%.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-12-2013.

, de voorzitter

, de griffier