Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012 - Tarieventabel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012 - Tarieventabel 2014
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2012 - Tarieventabel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe tarieventabel

05-11-2013

Goirles Belang, 18-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2014, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2012.

 

 

Algemeen  

 

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Hoofdstuk 1 Tarieven afvalstoffenheffing

 • 1.1

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 218,64.

 • 1.2

  Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon, bedraagt de belasting in afwijking van het eerste lid per perceel per belastingjaar € 110,28.

Hoofdstuk 2 Tarieven extra container

De belasting bedraagt voor het op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra container (= boven hetgeen volgende de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt):

 • 2.1

  Per container van 240 liter (bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen): € 113,50.

 • 2.2

  Per container van 240 liter (bestemd voor groente-, fruit en tuinafval): € 59,25.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 05-11-2013.

, de voorzitter

, de griffier