Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Centrum Goirle 2012 - Tarieventabel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Centrum Goirle 2012 - Tarieventabel 2014
CiteertitelVerordening BI-zone Centrum Goirle 2012 - Tarieventabel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe tarieventabel

10-12-2013

Goirles Belang, 18-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2014, behorende bij de Verordening BI-zone Centrum Goirle 2012.

 

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven BI-zone

  • 1.

    De BIZ-bijdrage voor een object met een woz-waarde van € 500.000,00 of minder: 0,290%

  • 2.

    De BIZ-bijdrage voor een object met een woz-waarde van meer dan € 500.000,00: 0,320%

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-12-2013.

, de voorzitter

, de griffier