Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011 - Tarieventabel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011 - Tarieventabel 2015
CiteertitelVerordening rioolheffing 2011 - Tarieventabel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe tarieventabel

09-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 81101

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2015, behorende bij Verordening rioolheffing 2011

 

 

Algemeen  

 

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Hoofdstuk 1 Tarieven rioolheffing

  • 1.

    Het eigenarendeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a, bedraagt per perceel € 178,76.

  • 2.

    Het gebruikersdeel als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel b, bedraagt (zie onderstaande tabel):

Verbruik in m³

2015

1 t/m 250

€ 36,00

251 t/m 500

€ 165,48

501 t/m 750

€ 221,28

751 t/m 1.000

€ 274,32

1.001 t/m 2.500

€ 549,48

2.501 t/m 5.000

€ 1.099,80

5.001 t/m 10.000

€ 2.203,92

10.001 of meer

€ 11.017,32

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-12-2014.

, de voorzitter

, de griffier