Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2012 - Tarieventabel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2012 - Tarieventabel 2015
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2012 - Tarieventabel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe tarieventabel

04-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 81077

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2015, behorende bij de Verordening reinigingsrechten 2012.

 

 

Algemeen  

 

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd zijn. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Hoofdstuk 1 Tarieven reinigingsrechten

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 221,88.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 04-11-2014.

, de voorzitter

, de griffier