Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening BI-zone Centrum Goirle 2015 - Tarieventabel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening BI-zone Centrum Goirle 2015 - Tarieventabel 2016
CiteertitelVerordening BI-zone Centrum Goirle 2015 - Tarieventabel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe tarieventabel

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 125347

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel BI-zone 2016

Behorende bij de Verordening BI-zone Centrum Goirle 2015

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven BI-zone

  • 1.

    De BIZ-bijdrage voor een object met een woz-waarde van € 500.000,00 of minder: 0,3147%

  • 2.

    De BIZ-bijdrage voor een object met een woz-waarde van meer dan € 500.000,00: 0,3472%

     

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-12-2015.