Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 - Tarieventabel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 - Tarieventabel 2016
CiteertitelVerordening precariobelasting 2016 - Tarieventabel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpprecariobelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe tarieventabel

10-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 124805

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2016

Behorende bij de "verordening precariobelasting 2016"

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd zijn. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

Hoofdstuk 1 Terrassen

Het tarief bedraagt voor een:

 • 1.

  terras op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied van de kern Goirle zoals aangeduid op navolgende kaart per m2 in gebruik genomen grond per jaar € 25,00

 • 2.

  terras op openbare gemeentegrond buiten het Centrumgebied van de kern Goirle per m2 in gebruik genomen grond per jaar € 16,65

Hoofdstuk 2 Standplaatsen

Voor het innemen van een standplaats in de openlucht, waarvoor op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor:

 • a.

  Locatie Kloosterplein: € 105,45 per m2

 • b.

  Overige locaties Goirle: € 70,25 per m2

 • c.

  Tijdelijke standplaats (prijs per dag): € 17,50 per m2

 • d.

  Locatie in Riel: € 33,35 per m2

 • e.

  Stroom (prijs per dag): € 2,00

De tarieven genoemd onder a, b en d gelden per m2 per jaar, voor een halve dag. Voor een hele dag bedraagt de belasting 150% van het tarief genoemd onder a, b of d.

Hoofstuk 3 Leidingen, kabels en buizen

Het tarief bedraagt voor buizen, kabels, draden of leidingen € 2,25 per strekkende meter per jaar.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-11-2015.

, de voorzitter

, de griffier