Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2016 - Tarieventabel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2016 - Tarieventabel 2016
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2016 - Tarieventabel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpreinigingsrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe tarieventabel

10-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 124763

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2016

Behorende bij de "verordening reinigingsrechten 2016"

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd zijn. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

Hoofdstuk 1 Tarieven reinigingsrechten

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 223,56.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-11-2015.

, de voorzitter

, de griffier