Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Goirle 2017 - Tarieventabel 2017 (inclusief eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Goirle 2017 - Tarieventabel 2017 (inclusief eerste wijziging)
CiteertitelVerordening toeristenbelasting 2017 - Tarieventabel 2017 incl. 1e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptoeristenbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 224 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe tarieventabel

12-07-2016

gmb-2016-142727

2016-007136
01-01-2017

13-12-2016

gmb-2016-185651

2016-007136

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting gemeente Goirle 2017 - Tarieventabel 2017 (inclusief eerste wijziging)

 

Tarieventabel 2017 (inclusief 1e wijziging van 13-12-2016)

Behorende bij de "verordening toeristenbelasting 2017"

 

Algemeen

De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

 

Hoofdstuk 1 Belastingtarief

1. De belasting bedraagt, per persoon per overnachting € 1,00.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting in geval van verblijf door de eigenaar en/of bezitter van het mobiel kampeeronderkomen of de stacaravan, in het mobiele kampeeronderkomen of de stacaravan op een vaste standplaats, per mobiel kampeeronderkomen of stacaravan, per jaar € 136,50.

 

Hoofdstuk 2 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 1, lid 2 wordt op een door de belastingplichtige bij aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van hoofdstuk 1, lid 2 berekende aantal.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12-07-2016 en 13-12-2016.

, de voorzitter

, de griffier