Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening BI-zone Bedrijventerrein Tijvoort 2017".

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 behorende bij de "verordening BI-zone Bedrijventerrein Tijvoort 2017".
CiteertitelVerordening BI-zone Bedrijventerrein Tijvoort 2017 - Tarieventabel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbedrijveninvesteringszone

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe tarieventabel

08-11-2016

gmb-2016-179403

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening BI-zone Bedrijventerrein Tijvoort 2017".

Algemeen

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 Tarieven BI-zone

 

Het tarief voor de BIZ bijdrage als bedoelt in artikel 7 bedraagt (zie onderstaande tabel):

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-11-2016.

 

, de voorzitter

, de griffier