Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieventabel 2017 (incl. 1e wijziging) behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 (incl. 1e wijziging) behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2016
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2016 - Tarieventabel 2017 (incl. eerste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpafvalstoffenheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 15.33 MB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2017wijziging tarieventabel

11-07-2017

gmb-2017-122696

01-01-201701-08-2017nieuwe tarieventabel

08-11-2016

gmb-2016-182255

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017 (incl. 1e wijziging) behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2016

Algemeen

 

De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

 

Hoofdstuk 1 Tarieven afvalstoffenheffing

 

  • 1.

    De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 181,20.

  • 2.

    Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon, bedraagt de belasting in afwijking van het eerste lid per perceel per belastingjaar € 98,40.

 

Hoofdstuk 2 Tarieven extra container

 

De belasting bedraagt voor het op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra container (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening aan het perceel is verstrekt):

2.1 Per container bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen (restafval): € 0,00 (tot 01-08-2017 € 117,20 per jaar).

2.2 Per container bestemd voor groente-, fruit en tuinafval: € 0,00.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-11-2016.

 

, de voorzitter

, de griffier