Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening precariobelasting 2016"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 behorende bij de "verordening precariobelasting 2016"
CiteertitelVerordening precariobelasting 2016 - Tarieventabel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpprecariobelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 228 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe tarieventabel

08-11-2016

gmb-2016-182516

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2017 behorende bij de "verordening precariobelasting 2016"

Algemeen

 

De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

 

Hoofdstuk 1 Terrassen

 

Het tarief bedraagt voor een:

 • 1.

  terras op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied van de kern Goirle zoals aangeduid op navolgende kaart per m2 in gebruik genomen grond per jaar € 25,25;

 • 2.

  terras op openbare gemeentegrond buiten het Centrumgebied van de kern Goirle per m2 in gebruik genomen grond per jaar € 16,85;

 

Hoofdstuk 2 Standplaatsen

 

Voor het innemen van een standplaats in de openlucht, waarvoor op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor:

 • a.

  Locatie Kloosterplein - Goirle: € 106,50 per m2 per jaar

 • b.

  Locatie Van Hogendorpplein - Goirle: € 70,95 per m2 per jaar

 • c.

  Locatie Dorpsplein - Riel: € 33,70 per m2 per jaar

 • d.

  Tijdelijke standplaats / seizoenplaats: € 17,65 per dag

 • e.

  Stroom: € 2,05 per dag

 

De tarieven genoemd onder a, b en c gelden per m2 per jaar, voor een halve dag. Voor een hele dag bedraagt de belasting 150% van het tarief genoemd onder a, b of c.

 

Hoofstuk 3 Leidingen, kabels en buizen

 

Het tarief bedraagt voor buizen, kabels, draden of leidingen € 2,25 per strekkende meter per jaar.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-11-2016.

 

, de voorzitter

, de griffier