Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder en belastingmedewerkers invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder en belastingmedewerkers invordering
CiteertitelBesluit aanstelling en aanwijzing onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar Goirle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201906-11-2019nieuw aanstellingsbesluit

05-11-2019

gmb-2019-286966

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder en belastingmedewerkers invordering

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, artikel 231, lid 2 onder d en e, van de Gemeentewet, artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst;

 

besluit

 

vast te stellen het: aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar en aanwijsbesluit belastingdeurwaarder en belastingmedewerkers invordering

Artikel 1 Aanstelling en aanwijzing

  • 1.

    De medewerkers in dienst van Flanderijn Invordering b.v. genoemd in bijlage 1 onder A behorende bij dit besluit worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar van de gemeente Goirle en aangewezen als belastingdeurwaarder zoals bedoeld in artikel 231 lid 2, onder e van de Gemeentewet;

  • 2.

    De medewerkers in dienst van Flanderijn Invordering b.v. genoemd in bijlage 1 onder B behorende bij dit besluit worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar van de gemeente Goirle en aangewezen als medewerker invordering zoals bedoeld in artikel 231, lid 2, onder d van de Gemeentewet.

Artikel 2 Overgangsrecht

Het “Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar” van 19 maart 2019, wordt ingetrokken met ingang van 6 november 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor dit datum hebben voorgedaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 november 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit aanstelling en aanwijzing onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar Goirle”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 november 2019.

De secretaris, Jolie Hasselman

De burgemeester, Mark van Stappershoef

De invorderingsambtenaar, Karel van Leeuwen