Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011 - Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011 - Tarieventabel
CiteertitelVerordening rioolheffing 2011 - Tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Behoort bij verordening rioolheffing 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe tabel

09-11-2010

Goirles Belang, 8-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening rioolheffing 2011

 

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven rioolheffing

  • 1.

    Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel a, bedraagt per eigendom € 159,36.

  • 2.

    Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel b, bedraagt bij een waterverbruik in kubieke meters van:

     

Verbruik in m³

2010

2011

1 t/m 250

€ 29,64

€ 32,16

251 t/m 500

€ 135,96

€ 147,48

501 t/m 750

€ 181,80

€ 197,28

751 t/m 1.000

€ 225,24

€ 244,44

1.001 t/m 2.500

€ 451,20

€ 489,60

2.501 t/m 5.000

€ 903,00

€ 979,80

5.001 t/m 10.000

€ 1.809,72

€ 1.963,44

10.001 of meer

€ 9.045,96

€ 9.814,92

Deze tabel behoort bij het besluit van 09-11-2010 van de raad van de gemeente Goirle.

De griffier van Goirle,