Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Tarieven 2011 voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven 2011 voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
CiteertitelSporttarieven 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsporttarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe tarieven

14-12-2010

Goirles Belang, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven voor 2011 voor het gebruik van de gemeentelijke spor t accommodaties:

 

 

1.Sportparken

 

Huur van voetbalgrasvelden per veld per jaar:

€ 4.150,75

Huur van drie hockeykunstgrasvelden per jaar:

€44.393,33

Huur van verharde handbalvelden per uur per veld:

€ 24,48

Huur van handboogaccommodatie per jaar:

€ 365,90

Onder 'jaar' wordt verstaan het kalenderjaar met uitzondering van het gesloten seizoen, dat valt van 1 juni tot 1 augustus met uitzondering van eventuele toernooien t/m het eerste weekend in juni. Voor de verharde velden, inclusief de hockeykunstgrasvelden, geldt geen gesloten seizoen.

 

De tarieven buitensport zijn inclusief BTW.

 

 

2.Sporthallen

 

Per veld voor volleybal, gymnastiek, kinderfeest, tennis, zaalvoetbal, per uur:

€ 15,26

Per vier (in De Haspel) badmintonvelden, per uur:

€ 15,26

Twee zaaldelen gelijktijdig in De Haspel, per uur:

€ 30,52

Per veld voor zaalhandbal, -voetbal en -hockey, basketbal, per uur:

€ 38,04

Kleine zaal van De Haspel, per uur:

€ 9,54

Gebruik van De Haspel voor evenementen, per uur:

€ 80,67

Gebruik van Gymzaal Riel, per uur:

€ 13,08

De tarieven binnensport zijn exclusief 6% BTW.

 

De sportzaal wordt bij evenementen verhuurd inclusief 1 uur schoonmaaktijd. De overige schoonmaaktijd wordt in rekening gebracht tegen het standaard zaaltarief van € 38,04 per uur (excl. 6% BTW).

 

Voor het gebruik van een zaal, ook bij evenementen, tussen 24.00 uur en 8.00 uur worden de tarieven met 100% verhoogd per uur.

 

Onder 'gebruik' wordt verstaan het actieve gebruik waarbij daadwerkelijk wordt gesport en/of wordt opgebouwd c.q. wordt afgebroken ten behoeve van een (sport)evenement in verband met extra kosten voor beheer en toezicht.

 

 

Overige bepalingen

 

In incidentele gevallen kan door het College van B&W van de in deze tariefregeling opgenomen tarieven worden afgeweken.

 

In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet is de beslissing voorbehouden aan het College van B&W

 

De tarieven treden in werking op 1 januari 2011 en gelden voor het kalenderjaar 2011

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14-12-2010.

, de voorzitter

, de griffier