Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2004 - Tarieventabel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2004 - Tarieventabel 2010
CiteertitelVerordening Brandweerrechten 2004 - Tarieventabel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij de Verordening Brandweerrechten 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229. lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201019-12-2013nieuwe tabel

10-11-2009

Goirles Belang, 23-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2010 behorende bij de Verordening brandweerrechten 2004

 

 

Hoofdstuk 1

1.1 Het tarief ter zake van het gebruik van materieel van de brandweer bedraagt:

1.1.1 voor een gecombineerde autospuit, per uur € 49,95

1.1.2 voor een manschappen- en materiaalwagen, per uur € 49,95

1.1.3 voor een motorspuit, per uur € 26,35

1.1.4 voor een klokpomp, per uur € 8,80

1.1.5 voor een lichtaggregaat, per uur € 14,65

1.1.6 voor een personen- en bestelauto, per kilometer € 0,55

met een minimum van € 25,40 per uur

1.1.7 voor brandslangen, per slanglengte, per etmaal of gedeelte daarvan € 2,85

1.1.8 voor een blusapparaat, per etmaal of gedeelte daarvan € 4,20

1.1.9 voor het vullen van een persluchttoestel € 2,05

1.1.10 voor verbruikte oplosmiddelen, per liter € 3,35

1.1.11 voor verbruikte absorbtieslangen, per slang € 36,85

1.1.12 voor verbruikte absorbtiedoeken, per doek € 0,45

1.1.13 voor verbruikte absorbtiekorrels, per kilo € 1,25

Hoofdstuk 2

2.1 In geval dat bij het in hoofdstuk 1 omschreven materieel diensten moeten worden verricht door het personeel van de brandweer, alsmede in de gevallen dat om andere reden diensten moeten worden verricht door het personeel van de brandweer, waaronder het verrichten van wachtwaak- en controlediensten, bedraagt het tarief per personeelslid, per uur € 33,65

Hoofdstuk 3

3.1. De bedragen in hoofdstuk 1 en 2 worden berekend, voor zover van toepassing, van af het moment dat het personeel en/of het materieel de standplaats verlaat tot aan het moment dat het aldaar is teruggekeerd.

 

Deze tabel behoort bij het besluit van 10 november 2009 van de raad van de gemeente Goirle.

De griffier van Goirle,