Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011 - Tarieventabel
CiteertitelVerordening precariobelasting 2011 - Tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij de Verordening precariobelasting 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe tabel

09-11-2010

Goirles Belang, 08-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening precariobelasting 2011

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Tarieven precariobelasting

Terrassen:

1. terras op openbare gemeentegrond in het Centrumgebied van de kern Goirle zoals aangeduid op navolgende kaart per m² in gebruik genomen grond per jaar: € 23,35

2. terras op openbare gemeentegrond buiten het Centrumgebied van de kern Goirle per m² in gebruik genomen grond per jaar: € 15,55