Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Aanwijzingsbesluit parkeren recreatieve voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren recreatieve voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren recreatieve voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpParkeren recreatieve voertuigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Gorinchem; artikel 5:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2016Onbekend

21-07-2015

Website gemeente Gorinchem

2015-5030

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren recreatieve voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem;

gelet op artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Gorinchem;

B E S L U I T:

I. Vast te stellen het aanwijzingsbesluit parkeren recreatieve voertuigen.

1. Daarbij aan te wijzen, conform artikel 5:6 lid 1 sub a, alle wegen gelegen in het gebied, zoals aangeduid op kaart in bijlage 1, als zijnde wegen waarop het langer dan drie achtereenvolgende dagen plaatsen of hebben van voertuigen met recreatieve doeleinden dan wel voertuigen die anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt (campers, caravans, aanhangwagens, etc.) is verboden;

2. Daarbij aan te wijzen, conform artikel 5:6 lid 1 sub b, alle plaatsen gelegen in het gebied, zoals aangeduid op kaart in bijlage 2, als zijnde plaatsen waarop het plaatsen of hebben van voertuigen met recreatieve doeleinden dan wel voertuigen die anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt (campers, caravans, aanhangwagens, etc.) in zijn geheel is verboden;

II. Dit besluit in werking te laten treden 3 dagen na de datum van bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Aanwijzingsbesluit parkeren recreatieve voertuigen

Bijlage 1: Grafische aanwijzing parkeerverbod artikel 5:6 lid 1 sub a

Bijlage 2: Grafische aanwijzing parkeerverbod artikel 5:6 lid 1 sub b

Aldus besloten op 21 juli 2015,

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Grafische aanwijzing parkeerverbod artikel 5:6 lid 1 sub a

Bijlage 2 Grafische aanwijzing parkeerverbod artikel 5:6 lid 1 sub b