Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Reglement inzake het toekennen van de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement inzake het toekennen van de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda
CiteertitelReglement inzake het toekennen van de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeentelijke onderscheidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2010Artikel 3

23-03-2010

Goudse Post, 31-03-2010

1.5.1.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement inzake het toekennen van de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda

 

 

Burgemeester en wethoudersvan de gemeente Gouda

besluiten:

vast te stellen het volgende Reglement inzake het toekennen van de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda.

Artikel 1

Ingesteld wordt een vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda.

Artikel 2

De vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda wordt in roestvrijstaal geslagen en heeft een middellijn van 50 mm.

Hij wordt vervaardigd als legmedaille, vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente met kroon, schildhouders, doornekrans en wapenspreuk, waaronder de woorden "Gemeente Gouda" zijn aangebracht.

Hij draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie, binnen een als randversiering aangebrachte tulpenkrans.

Artikel 3

De vrijwilligerspenning wordt toegekend als onderscheiding aan personen of instellingen die door hun grote en algemene buitengewone vrijwillige verdiensten op enigerlei gebied binnen Gouda zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Artikel 4

De toekenning van de vrijwilligerspenning geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

Van elke toekenning van een vrijwilligerspenning houdt het kabinet van de burgemeester een aantekening in een daarvoor bestemd register.

In dit register worden de bijzonderheden, welke tot de toekenning hebben geleid, mede vermeld.

Artikel 6

De vrijwilligerspenning wordt uitgereikt door het collegelid in wiens portefeuille de vrijwillige verdiensten vallen, tenzij het college anders besluit.

Artikel 7

De voordracht alsmede de uitreiking van de vrijwilligerspenning wordt door de functionele ambtelijke afdeling, waaronder de vrijwillige verdiensten vallen, voorbereid. Het uiteindelijk voorstel wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het kabinet van de burgemeester krijgt een afschrift van het voorstel voor registratie.

Artikel 8

In de voordracht dienen de volledige namen voluit, alsmede de geboortedatum en -plaats, het adres, de postcode, woonplaats en werkzaamheden te worden vermeld.

Verder dienen uitgebreid en volledig omschreven te worden voor welke verdiensten en waarom de persoon in aanmerking kan komen voor een vrijwilligerspenning.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda in de vergadering van 30 mei 1995.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

drs. J.H. Boone , voorzitter

 

drs. A.W. v.d. Spek , secretaries

 

 

Eerste wijziging (artikel 3, ook vrijwilligers die in of voor Gouda actief zijn, maar niet in Gouda wonen, kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligerspenning), vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2010.

 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

W.M. Cornelis , burgemeester

 

 

drs. L.A.M. Bakker , secretaris

 

bekendgemaakt: 31 maart 2010

 

Artikelgewijze toelichting

Artikel 3

 

  • -

    De vrijwillige werkzaamheden moeten geruime tijd (minimaal 10 jaar) zijn verricht, behoudens een opvallende prestatie, die voor de Goudse gemeenschap een bijzondere waarde heeft;

  • -

    De verdiensten waarvoor de vrijwilligerspenning wordt toegekend moeten binnen de gemeente Gouda uitgevoerd zijn. Activiteiten voor een organisatie in een andere gemeente komen hiervoor niet in aanmerking ook al zou het gaan om een organisatie met veel Goudse leden.”

 

Artikel 6

 

  • -

    De vrijwilligerspenning wordt in beginsel uitgereikt op een moment met een duidelijke relatie tot de activiteit(en) waarvoor de vrijwilligerspenning is toegekend.”