Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Uitvoeringsbesluit Huurauto 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Huurauto 2010
CiteertitelUitvoeringsbesluit parkeervergunning Huurauto 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2010, art. 3 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201010-05-2011nieuwe regeling

15-12-2009

Goudse Post, 16-12-2009

9.1.1.4

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Huurauto 2010

 

 

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 1 december 2009;

 

Gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening 2010;

besluiten:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Huurauto 2010.

 • 1.

  Een parkeervergunning Huurauto wordt verleend voor een periode van minimaal 2 dagen en maximaal voor de periode dat het motorvoertuig aan de betreffende bewoner wordt verhuurd.

 • 2.

  Een parkeervergunning Huurauto wordt afgegeven indien door een bewoner een, te zijn/haar naam opgesteld, geldig huurcontract kan worden overgelegd. In het te overleggen huurcontract dient een aanvang- en een einddatum van het contract te zijn opgenomen.

 • 3.

  Een parkeervergunning Huurauto wordt alleen verstrekt aan een bewoner indien deze beschikt over een geldig rijbewijs.

 • 4.

  Per bewoner wordt slechts één parkeervergunning Huurauto verstrekt met in achtnemend van hetgeen vermeld staat in artikel 8 van het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening.

 • 5.

  Een parkeervergunning Huurauto is geldig:

  • -

   voor het motorvoertuig waarvan het kenteken op de vergunning staat vermeld;

  • -

   in de sector, waarbinnen de bewoner woonachtig is, met dien verstande dat op verzoek van een bewoner van sector I, die woonachtig is op de Lange Tiendeweg of het Houtmansplantsoen, een vergunning kan worden afgegeven voor sector II en voor een bewoner van sector II, die woonachtig is op:

   Agnietenstraat

   Cappenerhof

   Cappenersteeg

   Houtmansgracht

   Jan Kottenerf

   Kazernestraat

   Kleiwegplein

   Korte Vest

   Lange Tiendeweg

   Lem Dulstraat

   Nieuwe Markt

   Nieuwe Marktpassage

   Nieuwstraat

   Paradijs

   Robaarstraat

   Rozendaal

   Sint Anthoniestraat

   Speldenmakerssteeg

   Vogelenzang

   Wilhelminastraat

   Zeugstraat,  een vergunning kan worden afgegeven voor sector I.

 • 6a.

  een parkeervergunning Huurauto is, qua plaats, geldig op een belanghebbendenplaats en/of betaald parkeerplaats in de aangegeven sector.

 • 6b.

  een parkeervergunning Huurauto is, qua plaats, niet geldig bij/op:

  • -

   parkeermetervak;

  • -

   betaald parkeerplaatsen in de sectoren 2B en 3, zoals omschreven in het vigerende uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen;

  • -

   gehandicaptenparkeerplaats;parkeerplaatsen op parkeerterreinen, tenzij dit middels bebording ter plaatse uitdrukkelijk anders is bepaald;

 • 7.

  De parkeervergunning Huurauto dient bevestigd te zijn tegen de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig op een van buiten het motorvoertuig duidelijk zichtbare en leesbare wijze.

 • 8.

  Bij het niet naleven van het gestelde onder 6a, 6b en 76 en/of 7 wordt ervan uitgegaan dat een motorvoertuig geparkeerd staat zonder geldige vergunning.

 • 9.

  Dit besluit wordt openbaar gemaakt door afkondiging op het gemeentehuis en door mededeling in minimaal 1 huis-aan-huisblad.

 • 10.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 11.

  Het bij besluit van 16 december 2008 vastgestelde Uit­voeringsbesluit Parkeervergunning Huurauto wordt inge­trok­ken, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan.

 • 12.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit parkeervergunning Huurauto 2010.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

            , burgemeester

 

 

 

            , secretaris