Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Geld Terug Regeling Gouda 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeld Terug Regeling Gouda 2015
CiteertitelGeld Terug Regeling Gouda 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reductieverordening Gouda 2015, artt. 3, 5, lid 2 en 7.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-09-2017nieuwe regeling

09-09-2014

Gemeenteblad, 2014, 73464

901916

Tekst van de regeling

Intitulé

Geld Terug Regeling Gouda 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

Gelezen het voorstel van 1 september 2014;

Gelet op artikelen 3, 5, tweede lid en 7 van de Reductieverordening Gouda 2015

Gezien het advies van de Cliëntenadviesraad van 18 augustus 2014;

 

besluiten: de Geld Terug Regeling Gouda 2015 vast te stellen.

Artikel 1. De hoogte van de reductie

 • 1.

  Het reductiebedrag wordt voor activiteiten en materialen zoals opgenomen in de bijlage vastgesteld op de werkelijke kosten, tot een maximum van € 100,- per persoon per kalenderjaar.

 • 2.

  In aanvulling op het voorgaande lid:

  • a.

   kunnen personen tot 18 jaar gratis lid zijn van één sportvereniging in de regio Midden-Holland of gratis één cursus per kalenderjaar volgen bij Kunstpuntgouda in Gouda.

  • b.

   komen van personen tot 18 jaar de werkelijke kosten van één activiteit voor reductie in aanmerking.

  • c.

   bedraagt de reductie voor personen ouder dan 18 jaar, 50% van de werkelijke kosten per persoon per kalenderjaar voor een of meerdere cursussen bij KunstpuntGouda.

  • d.

   komen voor kinderen van twee en drie jaar maximaal twee dagdelen per week peuterspeelzaalbezoek voor reductie in aanmerking met een maximum van € 240,- per kind per kalenderjaar.

Artikel 2. Voor reductie in aanmerking komende activiteiten en materialen

De voor reductie in aanmerking komende activiteiten en materialen worden in de bijlage genoemd.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Geld Terug Regeling Gouda 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 9 september 2014,

Burgemeester,

Secretaris

BIJLAGE

Activiteiten:

• Dansscholen

• Jongerensociëteiten in Gouda

• Koren in Gouda

• Museumjaarkaart

• Muziekverenigingen

• Goudse Popschool

• Openbare bibliotheek Gouda

• Schouwburg Gouda

• Jeugdtheaterhuis in Gouda

• Scouting in Gouda

• Sportvereniging en sportclubs

• Stichting Gouds Seniorenwerk en Hulpdienst

• Teken- en schilderclubs in Gouda

• Toneelgroepen in Gouda

• Volksuniversiteit in Gouda

• Zwembaden in Gouda

• Filmhuis Gouda

• Kunstuitleen Gouda

• Peuterspeelzalen in Gouda

• Gehandicaptenorganisatie

• Consumentenorganisatie

• Ouderenorganisatie

• Speeltuinvereniging in Gouda

• Hobbyvereniging in Gouda

• Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)

• Evenementen in Midden-Holland

• Buurt-/wijkvereniging in Gouda

• Internetabonnement

• Speel-o-theek

• Schoolreisjes en – excursies ook buiten de regio

• (Schriftelijke) cursussen niet gericht op arbeidsparticipatie ook buiten de regio

• Kindervakantieweek ook buiten de regio

• Pretparken/dierentuin;.

• Bioscoop in Gouda

• Één abonnement op een dagblad per gezin

• Concerten

• Cursussen via Kunstpuntpuntgouda

• Abonnement kunstijsbaan Gouda

Materialen:

• Bijdrage instrumentenfonds via Kunstpunt Gouda

• Materiaal-/ kledingkosten verbonden met de activiteit of het lidmaatschap