Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen 2010
CiteertitelUitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeerbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Parkeerverordening 2010, art. 2
 3. Verordening parkeerbelastingen 2010, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-01-2012nieuwe regeling

01-06-2010

Goudse Post, 25-08-2010

9.1.1.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen 2010

 

 

burgemeester en wethouders van gouda

Gelezen het advies d.d. 1 juni 2010;

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening 2010 en artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2010;

besluiten:

vast te stellen

 

het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en verordening parkeerbelastingen 2010

 • I

  Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Parkeerverordening 20I0, alsmede als plaatsen waarop tegen betaling van de belasting zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening parkeerbelasting 2010 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de hieronder genoemde straten.

   

  Op de in deze straten gelegen belanghebbendenplaatsen als bedoeld artikel 1, onderdeel h, van de Ver.ordening parkeerbelastingen 2010 en artikel 1, onderdeel g, van de Parkeerverordening 2010,

  mag door een vergunninghouder met een parkeervergunning geparkeerd worden zonder dat daarvoor de parkeerapparatuur in werking behoeft te worden gesteld.

   

  Sector 1

  A. Kerssensteegje

  Aaltje Bakstraat

  Achter de Kerk

  Achter de Vismarkt

  Achter de Waag

  De Baan

  Blauwstraat

  Bogen

  Brugmanshof

  Buurtje tot Buurtje 1

  Doelenstraat

  Drapiergang

  Drapiersteeg

  Dubbele Buurt

  Gerrit Raessenerf

  Geuzenstraat

  Groeneweg

  Hartenerf

  Herpstraat

  Hoefsteeg

  Hof van Adriaan

  Hof van Jansenius

  Hoge Gouwe

  Hoogstraat

  Houtenstraat

  Houtmansplantsoen

  Japieserf

  Jeruzalemstraat

  Kandeelstraat

  Keizerstraat

  Kerksteeg

  K.E. Rolwagensteeg

  Kleiweg

  Kleiwegstraat

  Het Klooster

  Koepoort

  Komijnsteeg

  Korte Dwarsstraat

  Korte Groenendaal

  Korte Noodgodsstraat

  Korte Raam

  Korte Tiendeweg

  Koster Gijzensteeg

  Kuiperstraat

  Lafeberhof

  Lage Gouwe

  Lange Dwarsstraat

  Lange Groenendaal

  Lange Noodgodsstraat

  Lange Tiendeweg vanaf nrs. 1 t/m 21 (oneven) en 2 t/m 32 (even)

  Lange Willemsteeg

  Lombardsteeg

  Looierspoort

  Markt

  Minderbroedersteeg

  Molenwerf

  Muilenpoort

  Naaierstraat

  Nieuwehaven

  Nieuwe Veerstal

  Nobelstraat

  Nonnenwater

  Oosthaven

  Patersteeg

  Peperstraat

  Plateelstraat

  Punt

  Raam

  Raoul Wallenbergplantsoen

  Regentesseplantsoen

  Regulierenhof

  Slapperdel

  Spieringstraat

  Stoofsteeg

  Swanenburghshofje

  Torenstraat

  Tuinstraat

  Turfmarkt

  Veerstal

  Verlorenkost

  Vest (met uitzondering van het parkeerterrein Vest)

  Vissteeg

  Vlamingstraat

  Vrouwepoort

  Vrouwesteeg

  Vrouwevestesteeg

  Vijverstraat

  Walestraat

  Westhaven

  Willem Vroesenplein

  Wouter Jacobszerf

  Wijde Poort

  Wijdstraat

  IJsselkade

  Zwaansgat

   

  Sector 2A

  Agnietenstraat

  Blikslagershof

  Cappenerhof

  Cappenersteeg

  Conventstraat

  Houtmansgracht

  Jan Kottenerf

  Jan Kottensteeg

  Kazernestraat

  Kleiwegplein

  Kolfwetering

  Korte Vest

  Lange Tiendeweg vanaf nr. 23 (oneven) en 34 (even)

  Lem Dulstraat

  Magdalenapoort

  Nieuwe Markt

  Nieuwe Marktpassage

  Nieuwstraat

  Paradijs

  Robaarstraat

  Rozendaal

  Schouwburglaan

  Sint Anthoniestraat

  Speldenmakerssteeg

  Vogelenzang

  Wilhelminastraat

  Zeugstraat

   

  Sector 2B

  Addaan Vlackstraat

  Agatha Dekenstraat

  Bellamystraat

  Van Bergen IJzendoornpark 22

  Van Beverninghlaan

  Binnenkade

  Blekerssingel

  Boelekade

  Bolwerk

  Boomgaardstraat

  Burg. Martenssingel nrs. 74 t/m 106 (even) en 91 t/m 153 (oneven)

  Burg. Martensstraat

  Coornhertstraat

  Cornelis Ketelstraat nrs. 1 t/m 34 en nr. 36

  Crabethpark

  Crabethstraat

  Derde Kade

  Dijkstraat

  Eerste H. van Alphenstraat

  Eerste kade

  Elizabeth Wolffstraat (ged.)

  Fluwelensingel

  Goejanverwelledijk (ged.)

  Gregorius Coolstraat

  Hendrick Barystraat

  Mr. D.J. van Heusdestraat

  Jan van der Heijdenstraat

  Jan Luykenstraat

  Jan Verzwollestraat

  Jautjeserf.

  Johan denHaenstraat

  Kamemelksloot t/m nr. 185 (oneven) en 2 t/m 80 (even).

  Kattenburcht

  Kattensingel

  Klein Amerika (met uitzòndering van het-gedeelte-achter de slagbomen)

  Kleiwegplein

  Korte Vest

  Lange van Wijngaardenstraat

  van Middelantstraat

  Noothoven van Goorstraat t/m nr. 49

  Piersonweg

  Pieter Pourbusstraat

  F.W. Reitzstraat

  Rhijnvis-Feithstraat

  Samuel Munckerstraat

  Schouwburglaan

  Schouwburgplein (met uitzondering van het gedeelte achter de slagbomen)

  Sint Josephstraat

  Spoorlaan

  Spoorstraat

  Stationsplein

  Tweede H. van Alphenstraat

  Van Persijnstraat

  Van Strijenstraat

  Van Swietenstraat

  Tweede kade

  Van Vreumingenstraat

  Verspuystraat

  Vierde kade

  Vredebest

  IJssellaan

  Zoutmanplein

  Zoutmanstraat nrs. 1 t/m 32 en 34 ttm 52 (even)

   

  Sector 3

  Albert Plesmanplein nrs. 19 t/m 96

  Jan van Beaumontstraat

  Bleulandweg nrs. 12 t/m 170 (even)

  P.C: Bothstraat

  Graaf F!orisweg nrs. 4 t/m 46 (even)en 39 t/m 67 (oneven)

  Graaf van Bloisstraat

  Van Henegouwenstraat

  Ronsseweg nrs. 1 t/m 541

  Statensingel nrs. 1 t/m 117 en 64 t/m 142

  Tunnelhof

  Vossenburchkade t/m nr. 59 (met uitzondering van het parkeerterrein Vossenburchkade)

   

   

 • II

  dat de onder I vermelde straten in de sectoren 1 en 2A als zodanig zijn aangewezen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur;

 • III

  dat de onder I vermelde straten in sectoren 2B en. 3 als zodanig zijn aangewezen van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op koopavonden bovendien van 18.00 tot 21.00 uur, waarbij de vaste koopavond op donderdag is;

 • IV

  dat het met een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel a van de vigerende Pärkeerverordening., geldend voor sector 1 is toegestaan op de in. sector i vermelde straten (met uitzondering van de Oosthaven en Westhaven) van maandag t/m zaterdag, met uitzondering van de koopavonden (vaste koopavond op donderdag), vanaf 18:00 uur te parkeren op betaald parkeerplaatsen zonder dat de daarbij behorende parkeerapparatuur in werking gesteld, behoeft te

  worden;

 • V

  dat het met een bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, onderdeel b, van de Parkeerverordening 2010 is toegestaan op de in sector 1 vermelde straten (met uitzondering van de Oosthaven en Westhaven) van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van de koopavonden (vaste koopavond op donderdag), vanaf 18:00 uur te parkeren op betaald parkeerplaatsen zonder dat de daarbij behorende parkeerapparatuur in werking gesteld behoeft te worden;

 • VI

  Dat de maximale inworp voor de betaald parkeerplaatsen in de sectoren 1 en 2A, zoals bedoeld is in de tarieventabel behorende bij de verordening Parkeerbelasting 2010 aangegeven staat op de

  parkeerapparatuur ter plaatse;

 • VII

  dat de onder I vermelde straten gelegen belanghebbendenplaatsen met inachtneming van de onder II en III genoemde tijdstippen slechts zonder vergunning geparkeerd mag worden met een dagkaart als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Verordening parkeerbelasting 2010.

 • VIII

  dat de parkeerterreinen het Schouwburgplein (achter de slagbomen), Klein Amerika (achter de slagbomen) en Vest op de onder II vermelde tijdstippen en het parkeerterrein Vossenburchkade op de onder IIl vermelde tijdstippen zijn aangewezen als plaatsen waar tegen betaling bij parkeerapparatuur mag worden geparkeerd;

 • IX

  dat de onder II, III, IV, V, VI en VII vermelde aanwijzing niet geldt voor de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd;

 • X

  dat het door parkeerapparatuur verstrekte parkeerkaartje achter de voorruit van het, motorvoertuig op een buiten dit motorvoertuig duidelijk leesbare wijze dient te worden aangebracht;

 • XI

  dat dit besluit openbaar wordt gemaakt door afkondiging op het gemeentehuis en door mededeling in minimaal 1 huis-aan-huisblad;

 • XII

  dat dit uitvoedngsbesluit kan worden aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen 2010";

 • XIII

  dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2010;

 • XIV

  dat het bij besluit dd. 9 december 2009 vas[gestelde "Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2010 en Verordening Parkeerbelastingen 2010" wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze met betrekking tot de heffing van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 juli 2010 hebben voorgedaan.

   

   

 • Aldus besloten in de vergadering van 1 juni 2010.

   

  Burgemeester en wethouders voomoemd,

   

   

  W.M. Cornelis, burgemeester

   

   

  Drs. L.A.M. Bakker, secretaris